Početna Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

OSNOVNI PODACI O TRGOVCU / DAVATELJU USLUGE

UVODNE ODREDBE

GLAVNA OBILJEŽJA PROIZVODA

CIJENE

SKLAPANJE UGOVORA

RASKID UGOVORA

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora

NAČIN PLAĆANJA I OTPREMA PROIZVODA

REKLAMACIJE

MATERIJALNI NEDOSTACI I KOMERCIJALNO JAMSTVO

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

OPĆE INFORMACIJE

KOLAČIĆI

 

OPĆI UVJETI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

OPĆE ODREDBE

PROMJENE OPĆIH UVJETA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

OSOBNI PODACI KOJI SE OBRAĐUJU I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Kada i kako INDIGO SVIJET d.o.o. prikuplja osobne podatke Kupaca / Korisnika usluga

Koje podatke i u koju svrhu INDIGO SVIJET d.o.o. prikuplja od Kupaca / Korisnika usluge

Kategorije osobnih podataka

Prava Kupca / Korisnika usluge

Čuvanje osobnih podataka

Primatelji osobnih podataka

Korištenje društvenih mreža i drugih alata

Sigurnost vaših osobnih podataka

Marketing

IZJAVA O SIGURNOSTI ONLINE PLAĆANJA

 

KOLAČIĆI - COOKIES

PRAVILA O KORIŠTENJU KOLAČIĆA

I. Što su kolačići?

II. Na koji se način koristimo kolačićima?

III. Koristimo li i druge kolačiće?

IV. Kako možete kontrolirati kolačiće www.indigo-svijet.hr?

V. Dodatne informacija oko isključivanja kolačića

VI. Ponovno reguliranje i kontroliranje kolačića

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 

Molimo Vas da kao Kupci / Korisnici usluga pažljivo pročitate ove Opće uvjete poslovanja prije kupnje na web stranici www.indigo-svijet.hr.

 

Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja potvrđujete da ste se upoznali, razumjeli i suglasili s našim uvjetima kupnje i korištenja web stranice www.indigo-svijet.hr te da prihvaćate pravila i uvjete navedene u njima.

 

Ako niste suglasni s ovim Općim uvjetima poslovanja, molimo Vas da ne koristite ove stranice.

 

 

OSNOVNI PODACI O TRGOVCU / DAVATELJU USLUGE

 

Tvrtka: INDIGO SVIJET društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

 

Skraćena tvrtka: INDIGO SVIJET d.o.o.

 

Sjedište: Lepavinski put 7, 10090 Zagreb

 

Sud kod kojega je trgovac upisan u sudski registar i broj pod kojim je to učinjeno: Trgovački sud u Zagrebu, upisan pod matičnim brojem MBS: 080630025, osobnim identifikacijskim brojem OIB: 98179708078, pod Europski jedinstveni identifikator EUID: HRSR.080630025

 

Temeljni kapital: 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450) uplaćen u cijelosti.

 

Tvrtka i sjedište pravne osobe kod kojih se vode računi trgovca i brojevi tih računa: Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Petrinjska 59, IBAN: HR7124840081104421768

 

Članovi društva: Daniel Postružin

 

Osobe ovlaštene za zastupanje: Daniel Postružin

 

Adresa elektroničke pošte: [email protected]

 

Porezni broj: HR98179708078

 

Web trgovina otvorena je za narudžbe od 0-24, a sva pitanja vezana uz internet kupovinu možete slati na elektroničku poštu web trgovine: [email protected]

 

Vlasnik registrirane domene indigo-svijet.hr je trgovačko društvo INDIGO SVIJET d.o.o.

 

 

UVODNE ODREDBE

 

Ovim Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između trgovca INDIGO SVIJET d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Lepavinski put 7, OIB: 98179708078 (dalje: INDIGO SVIJET d.o.o.) u svojstvu Prodavatelja i Davatelja usluga na internet stranici web trgovine www.indigo-svijet.hr te Kupca i Korisnika usluge – fizičke ili pravne osobe koja kupuje proizvode i/ili usluge INDIGO SVIJET d.o.o. na navedenom web mjestu.

 

Ovi Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio ugovora o kupoprodaji (dalje: ugovor) sklopljenog između INDIGO SVIJET d.o.o. i Kupca / Korisnika usluge.

 

Web trgovinom www.indigo-svijet.hr upravlja trgovačko društvo INDIGO SVIJET d.o.o.

 

Korištenjem ovih internetskih stranica Kupac / Korisnik usluge potvrđuje da je upoznat i suglasan s ovim Općim uvjetima poslovanja i svim ostalim stavkama poslovanja.

 

INDIGO SVIJET d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete poslovanja. Promjene stupaju na snagu danom objave na internetskoj stranici web trgovine www.indigo-svijet.hr.

 

Kupca / Korisnika usluge obvezuju Opći uvjeti poslovanja koji vrijede u trenutku kupnje (predaje narudžbe).

 

Kupac / Korisnik usluge kod predaje narudžbe potvrđuje da je upoznat s predmetnim Općim uvjetima poslovanja i da iste prihvaća.

 

Sklapanje ugovora putem web stranice www.indigo-svijet.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

 

Opći uvjeti poslovanja web trgovine www.indigo-svijet.hr i sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice www.indigo-svijet.hr regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i direktiva i uredaba Europske unije.

 

Pravne osobe kao Kupci / Korisnici usluge podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na pravne osobe samo u dijelu koji se odnosi na glavna obilježja proizvoda, cijena proizvoda, postupak sklapanja ugovora, način plaćanja i otprema proizvoda, opis načina isporuke proizvoda, troškovi dostave i opće informacije.

 

Prodavatelj / Davatelj usluge je INDIGO SVIJET d.o.o., Korisnik usluge je posjetitelj i korisnik ovih internetskih stranica web trgovine www.indigo-svijet.hr, a Kupac je posjetitelj tih stranica koji popuni i preda elektronsku narudžbu.

 

Ovi Opći uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest kada ugovor sklapa potrošač, odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između INDIGO SVIJET d.o.o. i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti INDIGO SVIJET d.o.o. i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

 

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude, Kupac / Korisnik usluge pristajanjem na ove Opće uvjete poslovanja potvrđuje da je u primjerenom roku prije sklapanja ugovora (predugovorna obavijest) obaviješten o glavnim obilježjima proizvoda, nazivu i sjedištu, adresi elektroničke pošte (e-mail adresi) te zemljopisnoj adresi INDIGO SVIJET d.o.o. koji su i podaci na koju se mogu uputiti pritužbe o maloprodajnoj cijeni robe ili usluge te ostalim troškovima prijevoza, dostave, manipulativnim troškovima odnosno o tome kada ti troškovi mogu biti naplaćeni, uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluga, vremenu isporuke robe ili pružanju usluga te načinima rješavanja potrošačkih pritužbi od strane INDIGO SVIJET d.o.o., uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora, o slučajevima kada je to pravo isključeno, obrascu za jednostrani raskid ugovora, postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke robe odnosno odgovornosti za usklađenost digitalnog sadržaja i digitalnih usluga s ugovorom, uslugama koje se nude nakon prodaje, eventualnim jamstvima koja se daju uz robu, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede, funkcionalnosti robe s digitalnim elementima, digitalnog sadržaja i digitalnih usluga, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja, kompatibilnost i interoperabilnosti robe s digitalnim elementima, digitalnog sadržaja i digitalnih usluga, za koju INDIGO SVIJET d.o.o. kao trgovac zna ili bi morao znati, mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova te ovim Općim uvjetima poslovanja.

 

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti INDIGO SVIJET d.o.o. i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.

 

Djelatnost internet trgovine na web stranici www.indigo-svijet.hr za jedan dio asortimana obavlja se na način da se naručeni proizvodi bez skladištenja izravno od dobavljača / proizvođača dostavljaju Kupcu / Korisniku usluge.

 

Sadržaj web stranice www.indigo-svijet.hr je dostupan na hrvatskom jeziku. Službeni jezik za sklapanje ugovora je hrvatski jezik. Na sklopljene ugovore primjenjuje se hrvatsko pravo.

 

Ako je bilo koji dio ovih Općih uvjeta poslovanja (ili postane suprotan) prisilnim propisima primjenjuju se odredbe tih prisilnih propisa.

 

Kupac / Korisnik usluge je dužan prije kupnje upoznati se s ovim Općim uvjetima poslovanja te iste provjeravati prilikom svake posjete predmetne web stranice www.indigo-svijet.hr, kako bi bio upoznat sa svim pravima i obvezama. Suprotno postupanje oslobađa INDIGO SVIJET d.o.o. bilo kakve odgovornosti.

 

 

GLAVNA OBILJEŽJA PROIZVODA

 

Kupac / Korisnik usluge se upoznaje s glavnim obilježjima proizvoda na web stranici www.indigo-svijet.hr.

 

INDIGO SVIJET d.o.o. zadržava pravo izmjene informacija o proizvodu, uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude na stranicama bez prethodne najave.

 

Uz ilustrativnu sliku proizvoda nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda i njegova cijena.

INDIGO SVIJET d.o.o. ne odgovara za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na web stranici www.indigo-svijet.hr te zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

 

INDIGO SVIJET d.o.o. ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvodu. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda INDIGO SVIJET d.o.o. ne odgovara. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na mrežnim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

 

Dostupnost odabranog proizvoda podložna je promjeni. INDIGO SVIJET d.o.o. zadržava pravo, u slučaju nedostupnosti odabranog proizvoda, ponuditi Kupcu / Korisniku usluge drugi proizvod iste vrijednosti. U slučaju da Kupac / Korisnik usluge ne želi ponuđeni zamjenski proizvod INDIGO SVIJET d.o.o. će mu vratiti plaćeni iznos.
 

CIJENE

 

Sve cijene su izražene u EUR i uključuju PDV.

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja.

Cijene proizvoda su iste za sve vrste plaćanja i vidljive su na web stranici www.indigo-svijet.hr uz proizvod i u košarici prilikom zaključivanja narudžbe. U cijenu proizvoda nije uključen manipulativni trošak i trošak dostave koji se posebno obračunavaju u zadnjem koraku narudžbe nakon što Kupac / Korisnik usluge upiše željenu adresu dostave, osim u slučaju kada manipulativni trošak ne postoji i/ili su ispunjeni uvjeti za besplatnu dostavu. INDIGO SVIJET d.o.o. manipulativni trošak i dostavu proizvoda naplaćuje u slučajevima određenim ovim Općim uvjetima poslovanja. Vrijednost dostave prikazuje se i bez obzira da li se dostava naplaćuje ili je besplatna.

 

U izvanrednim slučajevima administrativne pogreške u iskazivanju cijene proizvoda na internetskim stranicama web trgovine www.indigo-svijet.hr, INDIGO SVIJET d.o.o. nije u obvezi sklopiti ugovor po nepovoljnim uvjetima. Ako do takvog slučaja dođe, INDIGO SVIJET d.o.o. će ponuditi Kupcu / Korisniku usluge da proizvod kupi po ispravnoj cijeni, bez obveze prihvaćanja takve ponude. U slučaju neprihvaćanja ponude od strane Kupca / Korisnika usluge i uplate cijene, plaćeni iznos će biti vraćen Kupcu / Korisniku usluge.

 

INDIGO SVIJET d.o.o. se maksimalno trudi održavati cijene na web stranici www.indigo-svijet.hr točnima. U slučaju očite pogreške u cijeni proizvoda INDIGO SVIJET d.o.o. zadržava pravo bez odgađanja o tome obavijestiti Kupca / Korisnika usluge, otkazati narudžbu i vratiti mu uplaćeni iznos novca. Kupac / Korisnik usluge ima pravo, u navedenoj situaciji, potvrditi narudžbu po ispravnoj cijeni.

 


SKLAPANJE UGOVORA

 

Kupac / Korisnik usluge može biti samo punoljetna poslovno sposobna fizička osoba te pravna osoba. Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja potvrđujete da ste stariji od 18 godina života i da imate punu poslovnu sposobnost ili da ste sukladno odredbi članka 117. st. 2. Obiteljskog zakona potpunu poslovnu sposobnost stekli sklapanjem braka prije punoljetnosti te da ste u cijelosti sposobni prihvatiti ove Opće uvjete poslovanja. Ugovor u ime i za račun maloljetnika te poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njegovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe samo ukoliko nisu lišene prava na raspolaganje svojom imovinom i prava na sklapanje pravnih poslova.

 

Kupnja se obavlja na web stranicama INDIGO SVIJET d.o.o., www.indigo-svijet.hr ispunjavanjem za to predviđenog obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca Kupac / Korisnik usluge je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže.

 

Kupnju je moguće ostvariti uz potvrdu Kupca / Korisnika usluge da je prethodno pročitao i razumio ove Opće uvjete poslovanja te da je na iste pristao i da je upoznat da je to narudžba s obvezom plaćanja.

 

Kupnja je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. INDIGO SVIJET d.o.o. ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi.

Kupac / Korisnik usluge će elektronskom poštom biti obaviješten o potvrdi narudžbe (primitku elektroničke poruke koja sadrži izjavu kupca da prihvaća ponudu) i isporuci proizvoda.

 

U slučaju da INDIGO SVIJET d.o.o. iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s Kupcem / Korisnikom usluge će, telefonom ili e-porukom, u kontakt stupiti djelatnik INDIGO SVIJET d.o.o. u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda, odnosno raskida ugovora.

 

INDIGO SVIJET d.o.o. može u svakom trenutku ukloniti bilo koji proizvod s web stranice kao i izmijeniti ili ukloniti opis istog. INDIGO SVIJET d.o.o. ne odgovara za takvo uklanjanje ili izmjenu. U slučaju izvanrednih okolnosti, INDIGO SVIJET d.o.o. zadržava pravo, i nakon prihvaćene narudžbe istu otkazati i Kupcu / Korisniku usluge izvršiti povrat plaćenog novca.

 

Narudžbu proizvoda Kupac / Korisnik usluge može obaviti nakon registracije na web stranici www.indigo-svijet.hr klikom na poveznicu „Besplatna registracija“ i ispunjavanjem obrasca za registraciju. Ako je Kupac / Korisnik usluge već registriran, u svoj korisnički račun ulazi klikom na poveznicu „Prijavi se u sustav“ te upisom e-maila i lozinke i klikom na „Prijavite se“.

 

Na web stranici www.indigo-svijet.hr moguće je obaviti kupnju i kao gost. U tom slučaju od kupca će se tražiti samo oni podaci koji su bitni za obradu narudžbe.

 

Kupnja se obavlja naručivanjem dostupnih proizvoda koje Kupac / Korisnik usluge bira na temelju fotografije i osnovnog opisa. Fotografije su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati dostupnim proizvodima. Kupnja se obavlja u nekoliko jednostavnih koraka u udobnosti doma Kupca / Korisnika usluge, s bilo kojeg mjesta u svijetu.

 

1. Pretraživanje proizvoda je moguće po različitim kriterijima. Upisom određenog pojma u "Pretraživanje stranice" pojavit će se proizvodi koji su povezani s navedenim pojmom. Kupac može izabrati određeni proizvod koji ga zanima i pročitati dostupan opis proizvoda kako bi mogao samostalno donijeti odluku odgovara li proizvod njegovim potrebama. Kupac proizvode bira iz kataloga proizvoda INDIGO SVIJET d.o.o. koji je uređen prema vrstama proizvoda.

2. Narudžba proizvoda se obavlja elektronskim putem. Klikom miša na ikonu "Dodaj u košaricu" odabrani proizvod dodaje se u košaricu. Stavljanjem proizvoda u košaricu proizvod nije rezerviran niti naručen niti kupljen. Kupac može nastaviti dodavati proizvode klikom na novu kategoriju proizvoda ili ikonu „Nastavi kupovati“, pregledati sadržaj košarice klikom na ikonu „Pregled košarice“, ili završiti proces odabira proizvoda klikom na ikonu „Dovrši kupovinu“. Kada kupac klikne na ikonu „Dovrši kupovinu“, preusmjerit će se na stranicu „Unos e-maila“, gdje je potrebno unijeti e-mail. Nakon klika na ikonu „Sljedeći korak“ preusmjerit će se na stranicu „Unos podataka za dostavu“ (sustav će prethodno ponuditi mogućnost prijave za prethodno registrirane kupce) na kojoj je potrebno unijeti sljedeće podatke kako bi se izvršila narudžba: ime, prezime, adresa, poštanski broj, mjesto, državu, telefon/mobitele te može ostaviti poruku. Ukoliko adresa za slanje računa nije ista kao navedena adresa, potrebno je odznačiti kućicu u kojoj se nalazi kvačica te upisati ime, prezime, adresu, mjesto, državu, poštanski broj, telefon/mobitel. Ukoliko kupac treba R1 račun, označit će pripadajuću kućicu i unijeti naziv tvrtke, OIB tvrtke i sjedište tvrtke. Kupac također može odabrati opciju "Osobno preuzimanje u trgovini". Klikom na ikonu „Sljedeći korak“ preusmjerit će se na stranicu „Odabir plaćanja i potvrda“. Zatim je potrebno odabrati jedan od pet načina plaćanja (Pouzećem, Opća uplatnica / Uplata na račun, Paypal, Plaćanje karticama). Kupnju nije moguće nastaviti bez označavanja kućice "Prihvaćam Opće uvjete poslovanja" čijim označavanjem kupac potvrđuje da je pročitao i razumio ove Opće uvjete poslovanja te da se sa istima slaže. Ukoliko kupac želi potvrditi narudžbu, isto može učiniti klikom na ikonu „NARUČI S OBVEZOM PLAĆANJA“.

3. Nakon što kupac izvrši narudžbu, prodavatelj će na adresu e-pošte kupca poslati Uvjete korištenja zajedno s potvrdom narudžbe, odnosno potvrdom o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru te brojem iste kojom potvrđuje da je narudžba kupca zaprimljena i u procesu obrade.

4. Prodavatelj će kupcu poslati na adresu njegove e-pošte potvrdu da je paket poslan.

5. Ukoliko kupac ne primi naručene proizvode koje je platio u ugovorenom roku dostave dužan je obavijestiti INDIGO SVIJET d.o.o. o istom na adresu e-pošte [email protected].

6. Ukoliko kupac nije zaprimio potvrdu kupnje putem e-pošte dužan je kontaktirati prodavatelja na adresu e-pošte [email protected]

7. U slučaju da INDIGO SVIJET d.o.o. iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, a kupcem će, telefonom ili e-porukom, u kontakt stupiti zaposlenik INDIGO SVIJET d.o.o. u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda, odnosno raskida ugovora.

8. U slučaju problema ili nejasnoća tijekom narudžbe kupac može kontaktirati INDIGO SVIJET d.o.o. na adresu e-pošte [email protected].

 

Kupac / Korisnik usluge je osoba s podacima navedenima prilikom predaje narudžbe. Naknadno mijenjanje podataka o Kupcu / Korisniku usluge nije moguće.

 

INDIGO SVIJET d.o.o. dužan je ispuniti ugovor bez odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora.

 

INDIGO SVIJET d.o.o. zadržava pravo odbijanja primljene narudžbe ako zbog izvanrednih okolnosti nije u mogućnosti izvršiti isporuku prema standardima kvalitete web trgovine www.indigo-svijet.hr.

 

INDIGO SVIJET d.o.o. nije obvezan na temelju primljene narudžbe sklopiti ugovor u slučaju kada ne može u potpunosti izvršiti obveze iz ugovora.

 

Proizvodi se isporučuju u količini uobičajenoj za kućanske potrebe. U specifičnim slučajevima (posebice u slučaju popusta ili rasprodaje), INDIGO SVIJET d.o.o. ima pravo određivanja maksimalne količine koju može isporučiti.

 

Radi jednostavnosti buduće kupnje, Kupcu / Korisniku usluge je omogućeno kreiranje korisničkog računa gdje sustav sprema osobne podatke (adresu) Kupca / Korisnika usluge i unutar kojeg je moguće pratiti arhivu prijašnjih kupnji.

 

Narudžbu Kupac / Korisnik usluge može izvršiti i putem e-maila: [email protected] na način da pošalje svoje osobne podatke i šifru željenog proizvoda i povratno će mu INDIGO SVIJET d.o.o. javiti podatke za plaćanje. No ako Kupac / Korisnik usluge želi platiti karticom, narudžbu je potrebno izvršiti isključivo putem web shopa, odnosno stranice www.indigo-svijet.hr.   

 

Vezano za bilo koji upit Kupac / Korisnik usluge može kontaktirati INDIGO SVIJET d.o.o. elektroničkom poštom na [email protected] ili poštom na adresu INDIGO SVIJET d.o.o., Lepavinski put 7, 10090 Zagreb.


RASKID UGOVORA


 

INDIGO SVIJET d.o.o. može raskinuti ugovor ako Kupac / Korisnik usluge ne uplati kupoprodajnu cijenu, te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka kupoprodajne cijene, osim u slučaju kada je Kupac / Korisnike usluge odabrao način plaćanja pouzećem. Ako Kupac / Korisnik usluge iz nekog razloga ne preuzme pošiljku te se ista vrati pošiljatelju, INDIGO SVIJET d.o.o. neće ponoviti druge dostave.

 

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 

Potrošač može sklopljeni ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

 

Ako potrošač jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.

Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.

 

Ako potrošač ne bude obaviješten o pravu na raskid ugovora, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana.

 

Ako je INDIGO SVIJET d.o.o. dostavio potrošaču obavijest o pravu na raskid ugovora u roku od 12 mjeseci pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku roka od 14 dana od kada je potrošač primio tu obavijest.

 

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora INDIGO SVIJET d.o.o. obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu INDIGO SVIJET d.o.o., Lepavinski put 7, 10090 Zagreb ili elektroničkom poštom na [email protected], u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a potrošač može, po vlastitom izboru, koristiti i niže priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

 

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora INDIGO SVIJET d.o.o. će dostaviti potrošaču bez odgađanja, elektroničkom poštom.

 

U slučaju raskida ugovora, strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora odnosno ako je ponudu dao potrošač strane nisu dužne sklopiti ugovor, te je svaka strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora.

 

Osim kada je INDIGO SVIJET d.o.o. ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, INDIGO SVIJET d.o.o. mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag INDIGO SVIJET d.o.o., ako bi o tome INDIGO SVIJET d.o.o. bio obaviješten prije primitka robe.

 

INDIGO SVIJET d.o.o. nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio INDIGO SVIJET d.o.o..

 

INDIGO SVIJET d.o.o. mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

 

Osim ako je INDIGO SVIJET d.o.o. ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio INDIGO SVIJET d.o.o. o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda INDIGO SVIJET d.o.o., odnosno osobi koju je INDIGO SVIJET d.o.o. ovlastio da primi robu.

 

Sve izravne troškove povrata proizvoda snosi Kupac / Korisnik usluge. Proizvod koji se vraća mora biti zapakiran u originalnoj ambalaži i pripremljen za preuzimanje po otpremnoj službi u prizemlju građevine na kolnom ulazu na adresi gdje je proizvod bio dostavljen kako bi ga kupac osobno predao otpremnoj službi odnosno na mjestu gdje je moguće najbliže doći dostavnim vozilom.

 

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

 

Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno primjerice pri kupnji robe u poslovnicama. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije montirati, koristiti, rastavljati niti smije poduzimati bilo koje radnje koje se ne smiju poduzimati u fizičkoj poslovnici, kao i one kojima bi umanjio vrijednost robe.

 

Preduvjet jednostranog raskida ugovora jest da proizvod nije korišten. Vraćeni proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži uz priloženu presliku računa. Ako je paket kojim su stigli proizvodi do Kupca / Korisnika usluge fizički oštećen, u njemu manjka sadržaj i paket je otvoren, Kupac / Korisnik usluge treba o tome bez odgode obavijestiti INDIGO SVIJET d.o.o.

 

U periodu u kojem potrošač ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom odnosno mora se ponašati kao osobito pažljiv i savjestan potrošač. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom INDIGO SVIJET d.o.o. će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procijeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.

 

Kako bi se potrošaču olakšalo sastavljanje pisanog raskida ugovora niže se nalazi informativni obrazac za jednostrani raskid ugovora koji isti može ispuniti i poslati na adresu INDIGO SVIJET d.o.o., Lepavinski put 7, 10090 Zagreb ili elektroničkom poštom na [email protected].

 

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u sljedećim slučajevima:

 

 

Kada je Kupac / Korisnik usluge pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

 

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora

 

Za INDIGO SVIJET d.o.o., Lepavinski put 7, 10090 Zagreb, [email protected]

Ja, _________________________________________________ (ime i prezime potrošača)

iz ___________________________________________________ (adresa potrošača: mjesto, ulica, broj) ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge:

____________________________________________________________ (upišite naziv artikla)

prema broju računa ili broju narudžbe ____________________ (upišite broj dokumenta) primljene

dana _____________________. (upišite datum)

U _____________________ (grad/mjesto), dana _____________________. (datum).

__________________________ Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)

Preuzmi obrazac

 

NAČIN PLAĆANJA I OTPREMA PROIZVODA

 

Kupac / Korisnik usluge se obvezuje naručene proizvode platiti jednim od sljedećih načina plaćanja:

Kartično plaćanje putem elektroničke trgovine RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., obavlja se pod najvišim standardima sigurnosti. Sigurnost internetske trgovine (pod nazivom: e-ToMiTreba!!) jamči RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. zahvaljujući primjeni tzv. 3D sigurnosnih standarda propisanih od strane Visa Internationala (Verified by Visa) i MasterCard® Worldwide (MasterCard® Secure Code). 3D Secure svjetski je sigurnosni standard koji omogućava autentifikaciju korisnika kartice. RBA e-ToMiTreba!! rješenje koristi Secure Socket Layer (SSL) protokol, kriptiranjem s 2048 bitnim ključem. Na ovaj način odgovorilo se najvećem izazovu trgovanja putem Interneta te se smanjila vjerojatnost zlouporabe kreditnih kartica.

 

Moguće je i sigurno plaćanje putem online servisa PayPal.

 

Kupci / Korisnici usluge s teritorija Republike Hrvatske imaju, uz mogućnost plaćanja kreditnim i debitnim karticama, dodatne mogućnosti plaćanja:

Naručeni proizvodi dostavljaju se do kolnog ulaza. Prilaz ulazu mora biti slobodan, u suprotnom dostava se vrši do najbliže točke na kojoj je istovar moguć.

Proizvod će biti dostavljen kupcu na teritoriju Republike Hrvatske u roku od 1-3 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od sklapanja ugovora o kupoprodaji, osim ako je drugačije navedeno u opisu proizvoda. Moguća je dulje vrijeme dostava proizvoda na otoke.

Proizvod će biti dostavljen kupcu na teritoriju EU u roku od 5-10 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od sklapanja ugovora o kupoprodaji, osim ako je drugačije navedeno u opisu proizvoda.

Proizvod predajemo isporučitelju u pravilu idući radni dan koji slijedi nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Ugovorena kupoprodajna cijena uključuje sve poreze i davanja te je izražena u eurima. Napominjemo da je sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj euro, te Kupac / Korisnik usluge plaća trošak konverzije valuta.

Odredbama čl. 55. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisano je ograničenje u poslovanju s gotovinom za pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost u Republici Hrvatskoj i to na način da ne smiju primiti naplatu ili obaviti plaćanje u gotovini u vrijednosti od 10.000,00 EUR i većoj, a u suprotnom čine prekršaj po članku 153. Zakona.

OPIS NAČINA ISPORUKE PROIZVODA

 

Narudžbu INDIGO SVIJET d.o.o. dostavlja u rokovima navedenima pod „Način plaćanja i otprema proizvoda“. Dostava proizvoda vrši se putem sljedećih društava:

 

Kupcima, nakon što izvrše plaćanje (virmanom / općom uplatnicom / e-bankarstvo, Paypal ili karticom) omogućujemo i osobno preuzimanje paketa na lokaciji našeg logističkog partnera MM SERVIS d.o.o., na adresi Ul. Zlatka Šulentića 9, 10090 Zagreb (kvart Malešnica), u radno vrijeme ponedjeljak-petak 8-18 h.

 

OPIS NAČINA ISPORUKE DIGITALNIH PROIZVODA

Linkove za preuzimanje kupljenih digitalnih sadržaja (mp3, e-knjiga...) poslat ćemo na vaš e-mail nakon što izvršite plaćanje, odnosno nakon što primimo potvrdu o uplati. Prilikom plaćanja karticama, linkove ćete primiti trenutno.

Nakon izvršene kupnje i preuzimanja digitalnih sadržaja (E-knjige/pdf i glazba u MP3 formatu ) zabranjeno je dijeljenje (umnožavanje, distribuiranje i javno priopćavanje djela) i remiksiranje (prerađivanje djela).

Imajte na umu da se na digitalni sadržaj (npr. preuzimanje mp3-ce ili e-knjige) primjenjuju posebna pravila. Ako ste već počeli preuzimati ili slušati odnosno gledati sadržaj i ako smo mi, kao trgovac, ispunili svoje obveze, više nemate pravo odustati od kupnje. Označavanjem kućice "Slažem se s uvjetima kupovine" u trećem koraku web shopa jasno dajete na znanje da ste svjesni da gubite pravo odustajanja nakon što počne preuzimanje ili prikazivanje sadržaja.

 

 

TROŠKOVI DOSTAVE

 

TROŠKOVI DOSTAVE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Dostava iznosi 6,50 € za sve lokacije u Hrvatskoj, uključujući i otoke. Dostava je besplatna za narudžbe čija vrijednost premašuje 50,00 €.

 

TROŠKOVI DOSTAVE ZA PODRUČJE EUROPSKE UNIJE

INDIGO SVIJET d.o.o. dostavu vrši isključivo u zemlje koje su u sastavu Europske Unije.

Cijena inozemne poštarine određuje se prema težini paketa:

Točan iznos dostave automatski se generira prema ukupnoj težini svih naručenih proizvoda te je Kupcu /Korisniku usluge u web shopu vidljiv u trećem koraku "Odabir plaćanja i potvrda".

 

 

Kupac / Korisnik usluge je dužan pošiljku preuzeti i pregledati pred dostavljačem, a sve kako bi se izbjegle naknadne reklamacije zbog mogućnosti oštećenja pošiljke prilikom dostave, te odmah prigovoriti ukoliko je ambalaža oštećena.

 

Ako INDIGO SVIJET d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti naručeni proizvod, o tome će obavijestiti Kupca / Korisnika usluge. Kupac / Korisnik usluge može odustati od narudžbe ili pričekati dok proizvod bude ponovno dostupan. Kupcu / Korisniku se može ponuditi zamjenski proizvod sličnih karakteristika i cijene, a ukoliko odbije ovakvu ponudu INDIGO SVIJET d.o.o. se obvezuje izvršiti povrat sredstava unutar 3 (tri).  Povrat novca bit će isplaćen na isti način na koji je kupac izvršio uplatu.

Ako INDIGO SVIJET d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti proizvod u ugovorenom roku pisanim putem obavještava Kupca / Korisnika usluge koji mu je dužan ostaviti naknadni razumni rok za ispunjenje ugovora.

 

Potrošač ima pravo na raskid ugovora samo ako je INDIGO SVIJET d.o.o. dao naknadni razumni rok za ispunjenje ugovora koji naknadni rok nije poštivan, osim ako iz okolnosti slučaja proizlazi da INDIGO SVIJET d.o.o. neće moći ugovor ispuniti niti u naknadnom roku.

 

REKLAMACIJE

 

INDIGO SVIJET d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda.

 

Ako isporučeni proizvod ima nedostatke, Kupac / Korisnik usluge ima pravo reklamacije proizvoda.

 

Kupac / Korisnik usluge je o materijalnom nedostatku dužan obavijestiti INDIGO SVIJET d.o.o. čim otkrije nedostatke, a najkasnije u rokovima propisanim Zakonom o obveznim odnosima. Reklamaciju Kupac / Korisnik usluge šalje u INDIGO SVIJET d.o.o. zajedno s osobnim podacima, brojem narudžbe ili brojem računa, opisom reklamacije i slikama oštećenog proizvoda na e-mail [email protected]. Ako na slici nije vidljivo oštećenje, a proizvod je neispravan, potrebno je poslati kratak video iz kojeg su vidljivi nedostaci proizvoda, sve na e-mail [email protected] (npr. proizvod ima čudan zvuk prilikom korištenja ili ga nije moguće upaliti).

 

Prava temeljem materijalnog nedostatka na stvari regulirana su Zakonom o obveznim odnosima.

Uz navedena prava, za određene proizvode, Kupac / Korisnik usluge ima sva prava temeljem komercijalnog jamstva (dalje: jamstvo). Proizvodi imaju jamstvo ako je tako navedeno na jamstvenom listu ili na računu. Jamstvo je valjano uz uvažavanje uputa na jamstvenom listu te uz podnošenje računa. Jamstveni rokovi navedeni su na jamstvenim listovima ili na računu.

 

Uz opis proizvoda za koje postoje jamstvo, bit će navedena napomena da postoji jamstvo. Ako uz opis proizvoda nema informacije o jamstvu, proizvod nema jamstvo ili podatak u ovom trenutku nije poznat. U potonjem slučaju Kupac / Korisnik usluge može kontaktirati INDIGO SVIJET d.o.o. putem e-mail [email protected] koji će osigurati ažurnu informaciju.

 

U slučaju korištenja prava iz jamstva Kupac / Korisnik usluge dužan je obratiti se INDIGO SVIJET d.o.o. putem e-maila [email protected] i dogovoriti se za preuzimanje proizvoda na unaprijed dogovorenoj adresi. U tom slučaju troškove prijenosa proizvoda snosi INDIGO SVIJET d.o.o.

Vrijeme trajanja jamstva računa se od dana predaje proizvoda Kupcu / Korisniku usluge. Prava Kupca / Korisnika usluge po osnovi jamstva gase se nakon isteka jedne godine računajući od dana kad je zatražio popravak ili zamjenu stvari.

 

Kada je Kupac / Korisnik usluge pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima, posebno u dijelu u kojem je materijalni nedostatak za pravne osobe uređen drugačije od ovdje navedenoga u Općim uvjetima poslovanja, tada se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima. 

 


MATERIJALNI NEDOSTACI I KOMERCIJALNO JAMSTVO

 

POJMOVI

 

U smislu primjene odredbi o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari i komercijalnog jamstva pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

 

1. potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa ugovor o kupoprodaji izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti,

 

2. potrošački ugovor je ugovor koji sklapaju potrošač i svaka fizička ili pravna osoba koja djeluje u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, uključujući i

osobu koja djeluje u ime ili za račun te osobe,

 

3. proizvođač je osoba koja je izradila stvar, uvezla stvar na područje Europske unije i svaka druga osoba koja se predstavlja kao proizvođač time što na stvar stavlja svoje ime, zaštitni znak ili drugi razlikovni znak,

 

4. digitalni sadržaj su podaci koji se proizvode i isporučuju u digitalnom obliku,

 

5. digitalna usluga je:

a) usluga kojom se potrošaču omogućuju stvaranje, obrada i pohrana podataka u digitalnom obliku ili pristup njima ili

b) usluga kojom se omogućuje dijeljenje ili bilo koja druga interakcija s podacima u digitalnom obliku koje učitava ili stvara potrošač ili drugi korisnici te usluge,

 

6. kompatibilnost je sposobnost stvari da funkcionira s hardverom ili softverom s kojima se obično koristi stvar iste vrste, a da tu stvar, hardver ili softver pritom nije potrebno konvertirati,

 

7. funkcionalnost je sposobnost stvari da izvršava funkcije s obzirom na svoju svrhu,

 

8. interoperabilnost je sposobnost stvari da funkcionira s hardverom ili softverom drukčijim od onih s pomoću kojih se obično koristi stvar iste vrste,

 

9. trajni nosač podataka je svako sredstvo koje kupcu ili prodavatelju omogućuje da informacije, koje su toj osobi osobno upućene, pohrani tako da im može pristupati tijekom razdoblja

koje odgovara svrhama za koje su te informacije namijenjene i koje omogućuje nepromijenjeno reproduciranje pohranjenih informacija,

 

10. trajnost je sposobnost stvari da zadrži svoje funkcije i radne značajke tijekom uobičajene upotrebe,

 

11. besplatno znači bez troškova potrebnih za uklanjanje nedostatka, a posebno bez poštanskih troškova te troškova prijevoza, rada ili materijala.

 

ZA KOJE NEDOSTATKE INDIGO SVIJET d.o.o. ODGOVARA

 

INDIGO SVIJET d.o.o. kao Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje je proizvod imao u trenutku prijelaza rizika na Kupca / Korisnika usluge, dakle u trenutku predaje proizvoda Kupcu / Korisniku usluge, bez obzira je li mu to bilo poznato.

 

Prelazak rizika kod ugovora u kojima je Kupac / Korisnik usluge potrošač sukladno odredbama čl. 49. Zakona o zaštiti potrošača je u trenutku kada je potrošaču ili osobi koju je on naveo, a koja nije prijevoznik, roba predana u posjed. Ako je prijevoznik bio izabran na prijedlog potrošača, rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na potrošača u trenutku kada roba bude predana u posjed prijevozniku.

 

INDIGO SVIJET d.o.o. odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca / Korisnika usluge ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da se svaki nedostatak koji se pojavio u roku od jedne godine od prijelaza rizika na Kupca / Korisnika usluge postojao i u vrijeme prijelaza rizika, osim ako INDIGO SVIJET d.o.o. ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

 

INDIGO SVIJET d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke neovisno o tome je li ugovorom prenio ili se obvezao prenijeti kupcu stvar u vlasništvo, a kupac platio ili se obvezao platiti njezinu cijenu.

 

Ove odredbe o odgovornosti INDIGO SVIJET d.o.o. za materijalne nedostatke ne primjenjuju se na potrošačke ugovore za isporuku digitalnih sadržaja ili digitalnih usluga, osim ako je predmet

ugovora o kupoprodaji pokretna stvar u koju je ugrađen digitalni sadržaj ili digitalne usluge ili su povezani sa stvari tako da bi odsutnost tog digitalnog sadržaja ili te digitalne usluge onemogućila funkcioniranje te stvari i koji se isporučuju na temelju ugovora o kupoprodaji, neovisno o tome isporučuje li takav digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu INDIGO SVIJET d.o.o. kao prodavatelj ili treća strana (stvar s digitalnim elementima).

 

U slučaju stvari s digitalnim elementima rizik prelazi na Kupca / Korisnika usluge u trenutku kada je obavljena jednokratna isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge odnosno kada je započela kontinuirana isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

 

Ako stvar treba instalirati ili montirati INDIGO SVIJET d.o.o. kao prodavatelj ili osoba za koju on odgovara, rizik prelazi na Kupca / Korisnika usluge u trenutku u kojem je dovršena instalacija odnosno montaža.

 

U slučaju dvojbe o tome je li isporuka ugrađenog ili povezanog digitalnog sadržaja ili digitalne usluge dio potrošačkog ugovora o kupoprodaji, predmnijeva se da su digitalni sadržaj ili digitalna

usluga obuhvaćeni ugovorom o kupoprodaji.

 

Predmnijeva se da je svaki nedostatak stvari, kao i stvari s digitalnim elementima koji se pokazao u roku od jedne godine od trenutka prijelaza rizika postojao i u trenutku prijelaza rizika, osim ako INDIGO SVIJET d.o.o. kao prodavatelj dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

 

Ove odredbe o odgovornosti INDIGO SVIJET d.o.o. za materijalne nedostatke ne primjenjuju se o odgovornosti za materijalne na potrošačke ugovore o kupoprodaji materijalnih nosača podataka koji služe isključivo kao nosači digitalnog sadržaja.

 

Nedostatak postoji:

 

1) ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom,

2) ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna Kupcu i s kojom je Kupac / Korisnik usluge upoznao INDIGO SVIJET d.o.o. najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je INDIGO SVIJET d.o.o. dao pristanak,

3) ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom ili

4) ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom.

 

Nedostatak postoji i:

 

1) ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,

2) ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je INDIGO SVIJET d.o.o. stavio na raspolaganje Kupcu / Korisniku usluge prije sklapanja ugovora,

3) ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak Kupac / Korisnik usluge može razumno očekivati,

4) ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za tvar iste vrste i koje Kupac / Korisnik usluge može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali INDIGO SVIJET d.o.o. ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju, s tim da INDIGO SVIJET d.o.o. ne obvezuju izjave za koje on nije mogao znati ili je do trenutka sklapanja ugovora javna izjava bila ispravljena na jednak način kao i kada je dana ili ako ta izjava nije mogla utjecati na donošenje odluke o kupnji,

5) ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora sklopljenog s INDIGO SVIJET d.o.o. i obavio ju je INDIGO SVIJET d.o.o. ili osoba za koju on odgovara ili ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira Kupac / Korisnik usluge nepravilno instalirana odnosno montirana od strane Kupca / Korisnika usluge, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio INDIGO SVIJET d.o.o. ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio INDIGO SVIJET d.o.o. ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

 

Gore navedeni nedostaci u točkama od 1. do 4. kod potrošačkih ugovora ne postoje ako je, u trenutku sklapanja ugovora, potrošač bio posebno obaviješten da određeno obilježje stvari odstupa od kriterija koji se koriste za određivanje navedenih nedostataka i ako je potrošač to izričito i zasebno prihvatio prilikom sklapanja ugovora.

 

INDIGO SVIJET d.o.o. kao prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu / Korisniku usluge ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

 

Potrošač je obvezan obavijestiti INDIGO SVIJET d.o.o. o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.

 

Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca / Korisnika usluge pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac / Korisnik usluge je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti INDIGO SVIJET d.o.o. u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

 

INDIGO SVIJET d.o.o. ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari. Prava Kupca / Korisnika usluge koji je pravodobno obavijestio INDIGO SVIJET d.o.o. o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti INDIGO SVIJET d.o.o., osim ako je prijevarom od strane INDIGO SVIJET d.o.o. Kupac / Korisnik usluge bio spriječen da ih ostvaruje.

 

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka INDIGO SVIJET d.o.o. može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima:

 

  1. uklanjanje nedostatka,

  2. predaja drugog proizvoda bez nedostatka,

  3. sniženje cijene.

 

Ako Kupac / Korisnik usluge ne dobije zahtijevano ispunjenje ugovora u razumnom roku, zadržava pravo raskinuti ugovor ili sniziti cijenu.

 

Kupac / Korisnik usluge može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao INDIGO SVIJET d.o.o. naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

 

Kupac / Korisnik usluge može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je INDIGO SVIJET d.o.o. nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da INDIGO SVIJET d.o.o. neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac / Korisnik usluge zbog zakašnjenja INDIGO SVIJET d.o.o. kao prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

 

Ako bi način uklanjanja nedostatka, odnosno predaja druge stvari bez nedostatka imao za posljedicu znatne neugodnosti za Kupca / Korisnika usluge, on ima pravo raskinuti ugovor ili zahtijevati razmjerno sniženje cijene.

 

Ako INDIGO SVIJET d.o.o. u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga Kupac / Korisnik usluge može održati ako bez odgađanja izjavi INDIGO SVIJET d.o.o. da ugovor održava na snazi.

 

Ako INDIGO SVIJET d.o.o. u naknadnom razumnom roku ne ispuni potrošački ugovor, potrošač je ovlašten izjaviti da se ugovor raskida.

 

INDIGO SVIJET d.o.o. je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca / Korisnika usluge.

 

Ako je nedostatak neznatan, Kupac / Korisnik usluge nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na uklanjanje nedostatka.   

 

Raskid ugovora zbog nedostataka ima isti učinak kao i raskid dvostranoobveznih ugovora zbog neispunjenja. Kupac / Korisnik usluge duguje INDIGO svijet d.o.o. naknadu za korist od stvari i kad mu je nemoguće vratiti je cijelu ili njezin jedan dio, a ugovor je ipak raskinut. Ako Kupac / Korisnik usluge raskine ugovor, Kupac / Korisnik usluge vraća stvar na trošak INDIGO SVIJET d.o.o., a INDIGO SVIJET d.o.o. Kupcu / Korisniku usluge nadoknađuje cijenu plaćenu za stvar nakon što primi tu stvar ili od Kupca / Korisnika usluge primi dokaz da je stvar poslao natrag.

Proizvod koji Kupac / Korisnik usluge vraća Prodavatelju mora biti neoštećen i u originalnoj ambalaži, a INDIGO SVIJET d.o.o. ga preuzima putem otpremne službe na kolnom ulazu gdje je roba predana Kupcu. U slučaju da kupac nije Kupac / Korisnik usluge nije sačuvao ambalažu , dužan je o svojem trošku odgovarajuće zapakirati proizvod, tako da je isti pogodan za transport kao pošiljka. Ukoliko se radi o proizvodu koji je Kupac sam montirao, Kupac je dužan pažljivo demontirati proizvod i pažljivo ga zapakirati u originalnu ambalažu odnosno drugu odgovarajuću ambalažu radi povrata proizvoda Prodavatelju na gore opisani način. Ukoliko Kupac ne postupi na gore opisani način dužan je Prodavatelju naknaditi sve s time povezane troškove, posebno ukoliko otpreman služba nije u mogućnosti preuzeti tako zapakirani proizvod koji se vraća, odnosno Prodavatelj mu nije dužan naknaditi vrijednost proizvoda, ne zapakira li Kupac / Korisnik usluge isti na način da je pogodan za transport kao pošiljka dostavnim vozilom.

 

 

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

 

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati putem pošte na adresu INDIGO SVIJET d.o.o., Lepavinski put 7, 10090 Zagreb ili elektroničkom poštom na [email protected] ili osobno u poslovnim prostorijama prodavatelja na adresi INDIGO SVIJET d.o.o., Lepavinski put 7, 10090 Zagreb.

 

INDIGO SVIJET d.o.o. bez odgađanja će u pisanom obliku potvrditi primitak prigovora potrošača.

 

Kako bi potrošaču INDIGO SVIJET d.o.o. odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor. Odgovor na prigovor potrošača INDIGO SVIJET d.o.o. zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora potrošača.

 

INDIGO SVIJET d.o.o. vodi i čuva evidenciju pisanih prigovora potrošača na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potrošača.

 

U slučaju eventualnog spora INDIGO SVIJET d.o.o. i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ako mirno rješenje spora nije moguće nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud uz primjenu hrvatskog prava. Rješavanje sporova je moguće pred Centrom za mirenje Hrvatske gospodarske komore ili drugim centrima za mirenje. 

 

Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage (platforma za on line rješavane sporova).

 

Ako potrošač prihvaća Opće uvjete poslovanja, isti prihvaća i sve druge uvjete navedene na web stranici www.indigo-svijet.hr te sve ostale odredbe navedene na toj web stranici. Ako se potrošač ne slaže s bilo kojim dijelom predugovorne obavijesti ili Općih uvjeta poslovanja moli se isti da ne koristi web stranicu www.indigo-svijet.hr i ne sklapa ugovor o kupoprodaji. 

 

INDIGO SVIJET d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta poslovanja i pravila bez prethodne najave. Opći uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske i pravnoj stečevine Europske Unije.

 

Ako je Kupac / Korisnik usluge pravna osoba na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana ovim Općim uvjetima poslovanja i Zakonom o zaštiti potrošača.

 

Pravila o pisanom prigovoru potrošača ne odnose se na pravne osobe, a na koje se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

 

OPĆE INFORMACIJE

 

Kupci / Korisnici usluge dužni su prije početka korištenja web stranice www.indigo-svijet.hr  vlasnika INDIGO SVIJET d.o.o. upoznati se s ovim Općim uvjetima poslovanja. Ako imaju dodatnih pitanja ili nejasnoća vezanih uz Opće uvjete poslovanja, mogu se obratiti na adresu e-pošte [email protected].

 

Pristupanjem web stranici www.indigo-svijet.hr ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja Kupac / Korisnik usluge prihvaća Opće uvjete poslovanja web stranice www.indigo-svijet.hr, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne web stranice te usluga koje se putem nje pružaju. Kupci / Korisnici usluge su suglasni da neće koristiti web stranicu na način da štete autorima ili trećim osobama, te prihvaćaju sve rizike korištenja web stranice i usluga. Ako se Kupac / Korisnik usluge ne slaže s navedenim, dužan je prestati koristiti web stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.

 

Sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje ili distribuiranje sadržaja moguće je samo uz prethodnu pisanu dozvolu INDIGO SVIJET d.o.o. INDIGO SVIJET d.o.o. omogućuje korištenje web stranice na najbolji mogući način, a što uključuje: nadgledanje rada servera, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podršku korisnicima te otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sustava. INDIGO SVIJET d.o.o. ne preuzima odgovornost za eventualne probleme u radu stranica i usluga. INDIGO SVIJET d.o.o. ne može jamčiti da korištenje web stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka. Kupac / Korisnik usluge je suglasan s time da pristup web stranici ponekad može biti u prekidu ili privremeno nedostupan.

 

Kupci / Korisnici usluge koriste web stranicu na vlastitu odgovornost. INDIGO SVIJET d.o.o. ni na koji način nije odgovoran za štetu koju Kupac / Korisnik usluge može pretrpjeti korištenjem web stranice www.indigo-svijet.hr. Autori i druge fizičke ili pravne osobe uključene u stvaranje, proizvodnju i distribuciju  www.indigo-svijet.hr web stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja iste.

 

INDIGO SVIJET d.o.o. zadržava pravo da onemogući pristup web stranici  www.indigo-svijet.hr  Kupcima / Korisnicima usluge u slučaju procjene da se ista koristi na neprikladan način. INDIGO SVIJET d.o.o. zadržava pravo odbiti pristup web stranici  www.indigo-svijet.hr bilo kome, na osnovu vlastitih procjena. Kupac / Korisnik usluge se obvezuje da će web stranicu  koristiti na način da ne ugrožava resurse i usluge u cijelosti. Neprimjereno korištenje web stranice  www.indigo-svijet.hr  zabranjeno je i rezultira ukidanjem pristupa istoj.

 

INDIGO SVIJET d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete poslovanja. Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici  www.indigo-svijet.hr  Nastavak pristupanja web stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete poslovanja. INDIGO SVIJET d.o.o. savjetuje periodično provjeravanje Općih uvjeta poslovanja radi upoznavanja s eventualnim promjenama.

 

INDIGO SVIJET d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i web stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promjenu vremena dostupnosti sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje web stranicom.

 

Dužnost je i obaveza Kupca / Korisnika usluge koristiti web stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. INDIGO SVIJET d.o.o. ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja web stranice kako bi osigurao poštivanje Općih uvjeta poslovanja i pozitivnih propisa. Izmjene Općih uvjeta poslovanja važeće su odmah po objavi na web stranicama  www.indigo-svijet.hr.

 

Informacije navedene na web stranicama www.indigo-svijet.hr ne služe za postavljanje dijagnoze, određivanje terapija ili liječenje te ne predstavljaju medicinske ili liječničke savjete. INDIGO SVIJET d.o.o. nije odgovoran za nerazumijevanje, krivo shvaćanje ili moguću zlouporabu predstavljenih informacija te nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu, gubitak, ozljedu ili povredu zdravlja direktno ili indirektno uzrokovanu informacijama koje su ovdje objavljene. Prije eventualne primjene bilo koje navedene informacije obavezno konzultirajte svog liječnika ili ljekarnika.

Proizvodi iz web shopa www.indigo-svijet.hr nisu namijenjeni za iscjeljivanje i kao takvi nisu zamjena za liječnički tretman ili medicinski preparat. Navedene osobine proizvoda su izvedene sa web stranica proizvođača i iz osobnih iskustava korisnika/kupaca te, koliko nam je poznato, nije provedeno nijedno službeno znanstveno istraživanje o njihovim učincima. Za sva medicinska stanja (i prije upotrebe bilo kojeg proizvoda) obavezno konzultirajte svog liječnika ili ljekarnika. ​Ukoliko to činite bez savjetovanja sa svojim liječnikom ili ljekarnikom, činite to na svoju vlastitu odgovornost!

 

Čuvajmo okolinu!
INDIGO SVIJET d.o.o. je ekološki osviještena tvrtka. Robu koju dobavlja/uvozi često ne sadrži 'originalnu' i suvišnu ambalažu, te se na isti način proslijeđuje i krajnjem kupcu. Prilikom dodatnog zaštićivanja pošiljke koristi već korištene kartone i koverte s mjehurićima. Informacije o proizvodima koje se nalaze na web stranicama ne moraju nužno biti uključene u pakiranje, a sve u svrhu da se izbjegne bespotrebno printanje i uništavanje šuma.

 

Korištenje CMS-a - obveze Kupca / Korisnika usluge i odricanje od odgovornosti

Zabranjen je unos tekstova, oglasa i svih materijala iz tematski nesrodnih područja, odnosno neistinitih sadržaja i informacija koje na bilo koji način mogu ugroziti zdravlje pojedinca tj. krše Kazneni Zakon o nadriliječništvu.

​Strogo je zabranjeno oglašavanje dodataka prehrani protivno postojećim zakonima i propisima EU i RH.

 

Strogo je zabranjeno unašanje pornografskog sadržaja, sadržaja koji na bilo koji način potiču mržnju, vjersku ili rasnu diskriminaciju, sadržaja koji narušuju ljudsko dostojanstvo ili krše postojeće hrvatske i međunarodne zakone i propise.

 

Zabranjeno je unositi sadržaje i materijale zaštićene autorskim pravom, osim u slučaju posjedovanja potrebnih zakonskih prava za prikazivanje.

 

INDIGO SVIJET d.o.o. nije odgovoran za pritužbu protiv Kupca / Korisnika usluge zasnovanu na povredi intelektualnog vlasništva, autorskih prava i žigova, odnosno zaštićenih verbalnih znakova registriranih ili priznatih od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema INDIGO SVIJETU d.o.o., a po bilo kojem osnovu vezanom uz dostavljeni/objavljeni sadržaj, Kupac / Korisnik usluge preuzima odgovornost kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio INDIGO SVIJET d.o.o. od svih takvih zahtjeva. Kupac / Korisnik usluge se obvezuje nadoknaditi INDIGO SVIJETU d.o.o. svaku štetu koje je nastala temeljem zahtjeva trećih osoba, po bilo kojem osnovu vezanom uz dostavljeni/objavljeni materijal (tekstovi i slike).

 

U slučajevima gdje Kupci / Korisnici usluge materijale za oglase šalju INDIGO SVIJETU d.o.o. na obradu i daljnje proslijeđivanje, zabranjeno je dostavljati materijale (tekstovi i slike) zaštićene autorskim pravom, osim u slučaju posjedovanja potrebnih zakonskih prava za prikazivanje. Za sve zaprimljene materijale INDIGO SVIJET d.o.o. podrazumijeva da Kupac / Korisnik usluge posjeduje potrebna zakonska i autorska prava, te se izuzima od bilo koje odgovornosti u slučaju povrede istih.

 

Kupci / Korisnici usluge bilo kada, i bez najave, mogu prekinuti korištenje svog korisničkog računa, i u skladu s time imaju pravo zatražiti prekid korištenja svih podataka o Kupcu / Korisniku usluge. Ako Kupci / Korisnici usluge zatraže ukidanje korisničkog računa prije isteka zakupljene usluge na portalu, INDIGO SVIJET d.o.o. nema obvezu vraćanja plaćene, a neiskorištene vrijednosti usluge.

 

INDIGO SVIJET d.o.o. zadržava pravo editiranja i brisanja oglasa i članaka (tekst i slike) unesenih od strane Korisnika usluge, npr. u slučajevima kada oglas ili članak namijenjen za prikaz na mailing listi ima predugačak uvodni tekst, kada dimenzija unesene fotografije nije odgovarajuća ili u slučaju sumnje na kršenje autorskih prava treće strane.

Kupci / Korisnici usluge su suglasni i prihvaćaju da INDIGO SVIJET d.o.o. može uvoditi nove usluge, postojeće mijenjati ili ukinuti, te izvršiti promjenu cijene svih naknada bez prethodnog obavještenja.

 

Poveznice
www.indigo-svijet.hr  internet stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice. Indigo svijet d.o.o.  nema nikakvu kontrolu nad tim stranicama ili resursima. Usuglašavate se da Indigo svijet d.o.o. nije odgovoran za sadržaje i raspoloživost takvih vanjskih stranica i resursa. 

 

 

CMS - SUSTAV OGLAŠAVANJA

Stranice www.indigo-svijet.hr omogućuju da Korisnik usluge samostalno proslijeđuje informacije, oglase, bannere te ostale materijale i sadržaje iz područja wellnesa, duhovnosti, zdravlja i razvoja kvalitete svijesti, na samim web stranicama i mailing listi.

 

Oglašavanje putem CMS sustava namijenjena je prethodno registriranim pravnim osobama i/ili davateljima usluga koji se bave djelatnošću unapređenja kvalitete življenja, duhovnošću, alternativom, wellnessom itd.. ( npr. održavanje radionica, seminara, predavanja, uslužne djelatnosti, proizvodnja, prodaja, distribucija itd.).

 

Temeljem Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti naručitelj oglasa (tj. registrirani Korisnik usluge koji želi koristiti usluge oglašavanja) je dužan navesti podatke o svojem identitetu: tvrtku i sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe ili ime i prezime naručitelja, OIB i njegovo prebivalište, odnosno boravište. CMS sustav je podešen na način da Korisnik usluge nije u mogućnosti postaviti oglas i druge materijale bez prethodnog unosa osobnog OIB-a.

 

Registracija i prikaz djelatnosti na stranici Korisnici (do 500 znakova teksta) je neograničena i potpuno besplatna. Pozicija prikaza na stranici Korisnici određuje se prema daljnjem korištenju usluga, gdje prednost imaju oni korisnici koji investiraju više bodova. Prikaz teksta većeg od 500 znakova omogućuje se aktivacijom usluge prikazivanja teksta unutar korisničkog profila. Vidljivost (javni prikaz) korisničkog profila, koji uključuje osobne podatke, Korisnici određuju samostalno na korisničkoj stranici "Uredi profil", na linku: http://indigo-svijet.hr/korisnik/edit/

 

Za trajno brisanje vašeg korisničkog računa (profila) molimo kontaktirajte nas na e-mail: [email protected] jer isto nije moguće samostalno izvršiti s korisničke strane.

 

Sustav oglašavanja je osmišljen u prepaid obliku, gdje se nakon kupnje željenog paketa bodova na korisničkom računu aktivira pripadajući iznos bodova koji se zatim mogu koristiti za oglašavanje, na način da se određeni iznos bodova oduzima nakon aktivacije željene usluge oglašavanja. Ne postoji nikakvo vremensko ograničenje do kada bi se bodovi trebali potrošiti. 

 

Kupnja bodova i pregled broja bodova potrebnih za aktivaciju pojedine usluge oglašavanja dostupno je na stranici www.indigo-svijet.hr.

 

Kod plaćanja Visa ili MasterCard® karticom bodovi se automatski aktiviraju u vašem korisničkom računu, tako da možete odmah pristupiti postavljanju obavijesti, članaka i bannera.

 

Kod plaćanja virmanom (opća uplatnica, internet bankarstvo) bodovi će biti aktivirani po izvršenoj uplati. Napomena: potvrda uplate nama je vidljiva slijedeći radni dan - izvodi banaka knjiže se radnim danom ujutro za uplate od prethodnog dana.

 

Sustav oglašavanja omogućuje:

 

Obavijesti se putem newslettera šalju ponedjeljkom i četvrtkom u ranojutarnjim satima. Korisnici se iz tog razloga obvezuju pravovremeno unijeti i aktivirati obavijest.

 

Javni prikaz bannera zahtijeva prethodnu autorizaciju administratora - molimo obavijestite nas putem maila nakon što izvršite unos (upload) bannera.


POSTUPAK UNOSA OBAVIJESTI / ČLANKA / BANNERA


1) FORMULARI ZA UNOS:

Unos obavijesti: http://indigo-svijet.hr/korisnik/cpanel_form/?content=notification
Unos članka: http://indigo-svijet.hr/korisnik/cpanel_form/?content=article
Unos bannera: http://indigo-svijet.hr/korisnik/cpanel_form/?content=banner
Nakon klika na dugme "Spremi" otvara se stranica za aktivaciju.


2) AKTIVACIJA

Na korisničkoj stranici, desno pod "Dodaj novu uslugu", klikni na strelicu kako bi se otvorile opcije padajućeg izbornika.
Klikni na željenu opciju prikaza oglasa.
Klikni na zeleno dugme "Aktiviraj uslugu prikaza".


3) POTVRDA

Prikazat će se nova stranica; klikni na tamnoplavo dugme "Potvrdi aktivaciju".

 

 

Sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja su i Opći uvjeti zaštite osobnih podataka.

KOLAČIĆI

 

INDIGO SVIJET d.o.o. zadržat će i procijeniti informacije o nedavnom posjetu Kupca / Korisnika usluge web stranici www.indigo-svijet.hr i o tome kako je Kupac / Korisnik usluge koristio različite dijelove navedene web stranice radi analitičkih ciljeva, odnosno u svrhu analize na koji način korisnici koriste web stranice te u marketinške svrhe.

 

Kako bi održavao web stranicu i osigurao da njezine funkcionalnost budu na očekivanoj razini, INDIGO SVIJET d.o.o. koristi tehnologiju poznatu kao "kolačići". Kolačići su male datoteke koje INDIGO SVIJET d.o.o šalje na računalo Kupca / Korisnika usluge i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima Kupci / Korisnici usluge mogu bez poteškoća pretraživati web stranice www.indigo-svijet.hr te prikazivati rezultate koji su relevantni za svakog Kupca / Korisnika usluge. Kolačići pokazuju ono što zanima svakog Kupca / Korisnika usluge koji posjećuje web stranicu www.indigo-svijet.hr , što INDIGO SVIJET d.o.o. pomaže da ju kontinuirano poboljšava.

 

Detaljnije informacije o kolačićima i podešavanje postavki preglednika Kupac / Korisnik usluge može pronaći na sljedećem linku: http://indigo-svijet.hr/pravila-o-koristenju-kolacica/

 

 

 

OPĆI UVJETI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

 

OPĆE ODREDBE

 

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se na osobne podatke Kupaca / Korisnika usluge fizičke osobe kao ispitanika koji se nalaze na web stranici i koji su korištenjem web stranice www.indigo-svijet.hr obrađeni od strane voditelja obrade INDIGO SVIJET d.o.o., Zagreb, Lepavinski put 7, OIB: 98179708078 ili elektroničkom poštom na [email protected].

 

INDIGO SVIJET d.o.o. osobne podatke prikuplja, primjerice, radi sklapanja i ispunjenja ugovora o kupoprodaji, evidencije ostvarenih narudžbi kupaca, jedinstvene identifikacija korisnika, analize poslovanja, marketinga, dostave proizvoda, izrade dokumentacije vezane za kupoprodaju, tehničke podrške te autorizacije plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica.

 

Ovi Opći uvjeti zaštite osobnih podataka objašnjavaju kako INDIGO SVIJET d.o.o. obrađuje vaše osobne podatke. INDIGO SVIJET d.o.o. kao Davatelj usluge web stranice www.indigo-svijet.hr zauzima se za zaštitu privatnosti i osobnih podataka u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

 

Pažljivo pročitajte Opće uvjete zaštite osobnih podataka kako bi lakše razumjeli koje podatke INDIGO SVIJET d.o.o. prikuplja te kako i u koje svrhe ih koristi.

 

INDIGO SVIJET d.o.o. je voditelj obrade Vaših osobnih podataka i možete nas kontaktirati putem e-maila: [email protected]  ili putem pošte na adresu Lepavinski put 7, 10090 Zagreb.

 

Mole se Kupci / Korisnici usluge da pažljivo pročitaju ove Opće uvjete zaštite osobnih podataka.

Davanjem osobnih podataka putem web stranice  www.indigo-svijet.hr  i pristankom na Opće uvjete poslovanja putem web stranice  www.indigo-svijet.hr  Kupac / Korisnik usluge potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže s Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, te pristaje na prikupljanje, obradu i korištenje svojih osobnih podataka u skladu s Općim uvjetima poslovanja.

 

Ako se Kupac / Korisnik usluge ne slaže s Općim uvjetima poslovanja i Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, dužan je napustiti i ne koristiti web stranicu www.indigo-svijet.hr .

 

Na sva pitanja koja nisu posebno uređena Općim uvjetima zaštite osobnih podataka primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja web stranice www.indigo-svijet.hr .

 

PROMJENE OPĆIH UVJETA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

 

INDIGO SVIJET d.o.o. može izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete zaštite osobnih podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na web stranici www.indigo-svijet.hr . Izmjene i dopune Općih uvjeta zaštite osobnih podataka stupaju na snagu odmah po objavi na web stranici www.indigo-svijet.hr .

 

Kupac / Korisnik usluge kao ispitanik odgovoran je i obvezan prije svakog davanja osobnih podataka pregledati i proučiti važeće Opće uvjete zaštite osobnih podataka koji su dostupni na web stranici www.indigo-svijet.hr .

 

 

OSOBNI PODACI KOJI SE OBRAĐUJU I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA 

 

Kada i kako INDIGO SVIJET d.o.o. prikuplja osobne podatke Kupaca / Korisnika usluga

 

Osobne podatke Kupca / Korisnika usluge INDIGO SVIJET d.o.o. prikuplja u svrhu postupanja u skladu sa zakonskim propisima koji nalažu određena postupanja, ili jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora, ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

 

INDIGO SVIJET d.o.o. osobne podatke Kupca / Korisnika usluga u sljedećim situacijama:

 

 

Osobne podatke INDIGO SVIJET d.o.o. može obrađivati temeljem legitimnih interesa ili privole Kupca / Korisnika usluge koja je prikazana prilikom dolaska na web stranicu www.indigo-svijet.hr putem skočnog prozora. Ako se obrada osobnih podataka temelji na privoli Kupca / Korisnika usluge isti ima pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail: [email protected] ili putem pošte na adresu Lepavinski put 7, 10090 Zagreb. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

 

INDIGO SVIJET d.o.o. osobne podatek Kupca / Korisnika usluge koristi na na temelju legitimnog interesa primjerice u slučajevima kada se radi o kolačićima koji su nužni za funkcioniranje web stranice www.indigo-svijet.hr ili kada se na temelju odnosa iz prethodnih kupnji Kupcu / Korisniku usluge šalju neke zanimljive obavijesti ili/i ponude akcija.

 

U slučaju kada INDIGO SVIJET d.o.o. mora ispunjavati svoje obveze koje proizlaze iz važećih propisa Republike Hrvatske tada se osobni podaci Kupca / Korisnika usluge ne obrađuju na temelju dva prethodno navedena pravna osnova (legitimni interes i privola).

 

Ako Kupac / Korisnik usluga ne pruži tražene informacije a koje su određene kao obvezne da bi INDIGO SVIJET d.o.o. izvršio određenu aktivnost neće biti moguće izvršenje iste. U određenim slučajevima, bez traženih podataka, aktivnost neće biti tehnički provediva.

 

Koje podatke i u koju svrhu INDIGO SVIJET d.o.o. prikuplja od Kupaca / Korisnika usluge

 

Osobne podatke Kupaca / Korisnika usluge INDIGO SVIJET d.o.o. prikuplja kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, u marketinške svrhe, statističke obrade podataka, u svrhe korištenja svih usluga i unaprjeđenja poslovanja web trgovine www.indigo-svijet.hr i korisničkog iskustva Kupaca / Korisnika usluge (npr. u sitacijama kada kupuju ili naručuju proizvode i/ili usluge od INDIGO SVIJET d.o.o., kada se prijavljuju na newsletter, kada ispune obrazac za registraciju itd.).

 

Osobne podatke uglavnom INDIGO SVIJET d.o.o. prikuplja izravno od Kupaca / Korisnika usluge, kada naručuju određene proizvode ili usluge ili ispune određeni obrazac na web stranici www.indigo-svijet.hr.

 

INDIGO SVIJET d.o.o. od Kupaca / Korisnika usluge prikuplja podatke kao što su: ime, adresa elektroničke pošte, broj telefona, podatke nužne za izvršavanje plaćanja ili druge informacije koje Kupac / Korisnik usluge iznese pri ispunjavanju obrazaca na web stranici www.indigo-svijet.hr ili kada komunicira s INDIGO SVIJET d.o.o. putem telefona ili e-pošte.

 

INDIGO SVIJET d.o.o. prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) Kupca / Korisnika usluge ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa.

 

INDIGO SVIJET d.o.o. automatizirano bilježi podatke o navikama korištenja stranica od strane Kupaca / Korisnika usluge, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke INDIGO SVIJET d.o.o. koristi isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge.

 

Kategorije osobnih podataka

 

Kod sklapanja ugovora o kupoprodaji INDIGO SVIJET d.o.o. potrebni su podaci o Kupcu / Korisniku usluge kao što su ime, prezime, adresa, radi ispunjenja obveze isporuke proizvoda i usluga. Ponekad INDIGO SVIJET d.o.o. od Kupaca / Korisnika usluge traži i dodatne osobne podatke kao što su: adresa za dostavu, financijske informacije uključujući informacije o kreditnim, debitnim karticama ili druge informacije o plaćanju koje Kupac / Korisnik usluge pruži pri ispunjavanju obrazaca na web stranici www.indigo-svijet.hr, prilikom plaćanja na web stranici www.indigo-svijet.hr ili komunikacije putem telefona ili e-pošte, povijest kupnje Kupca / Korisnika usluge INDIGO SVIJET d.o.o. proizvoda i usluga te dodatne informacije koje Kupac / Korisnik usluge dobrovoljno podijeli s INDIGO SVIJET d.o.o.

 

Prava Kupca / Korisnika usluge

 

Kupac / Korisnik usluga ima pravo u bilo kojem trenutku od INDIGO SVIJET d.o.o. kao voditelja obrade zatražiti sljedeće:

 

 

Kupac / Korisnik usluge ima pravo dobiti od INDIGO SVIJET d.o.o. potvrdu o tome obrađuju li se njegovi osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima.

 

Informacije o pristupu uključuju, između ostalog, svrhu obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti pravo pristupa Kupcu / Korisniku usluge.

 

 

Kupac / Korisnik usluge ima pravo od INDIGO SVIJET d.o.o. zatražiti kopiju osobnih podataka koje INDIGO SVIJET d.o.o. čuva o njima. Za daljnje zatražene kopije, može se naplatiti razumna naknadu na temelju administrativnih troškova.

 

 

Kupac / Korisnik usluge ima pravo ishoditi od INDIGO SVIJET d.o.o. ispravljanje njegovih netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade Kupac / Korisnik usluge ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

 

 

Kupac / Korisnik usluge ima pravo tražiti da INDIGO SVIJET d.o.o. zaustavi obradu ili čak tražiti brisanje osobnih podataka koje se o njemu čuvaju. Ako osobne podatke INDIGO SVIJET d.o.o. treba za obavljanje neke ugovorne obveze prema Kupcu / Korisniku usluge, INDIGO SVIJET d.o.o. bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ako su osobni podaci Kupca / Korisnika usluge potrebni kako bi INDIGO SVIJET d.o.o. mogao ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), takav zahtjev se možda neće moći ostvariti.

 

 

Pod određenim uvjetima, Kupac / Korisnik usluge ima pravo ishoditi od INDIGO SVIJET d.o.o. ograničenje obrade njegovih osobnih podataka (ako želi pobijati točnost podataka, ako više podaci nisu potrebni za svrhe obrade ali ih Kupac / Korisnik usluge traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, ako je obrada nezakonita i Kupac / Korisnik usluge protivi se brisanju osobnih podatakaa te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, Kupac / Korisnik usluga protivio se obradi podataka koju voditelj obrade smatra legitimnom). U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

 

 

Pod određenim uvjetima Kupac / Korisnik usluge ima pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu njegovih osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na njegovu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te može tražiti od INDIGO SVIJET d.o.o. da više ne obrađuje njegove osobne podatke.

 

 

Pod određenim uvjetima Kupac / Korisnik usluge ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, koje je INDIGO SVIJET d.o.o. pružio u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez ometanja od strane INDIGO SVIJET d.o.o.

 

Ako Kupac / Korisnike usluge želi saznati više ili želi koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, može kontaktirati INDIGO SVIJET d.o.o. putem e-maila: [email protected] ili putem pošte na adresu Lepavinski put 7, 10090 Zagreb. Ako Kupac / Korisnik usluge smatra da njegova prava krše, može se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

Čuvanje osobnih podataka

 

Osobne podatke koje INDIGO SVIJET d.o.o. prikupi o Kupcu / Korisniku usluge čuva u sigurnom okruženju. Osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

 

Prikupljeni podaci za gore navedene svrhe bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za gore navedene svrhe. Osobni podaci Kupaca / Korisnika usluge neće se čuvati u obliku koji omogućuje da budu identificirani duže nego što INDIGO SVIJET d.o.o. razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. INDIGO SVIJET d.o.o. će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje INDIGO SVIJET d.o.o. na čuvanje podataka. Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. 

 

Ako je Kupac / Korisnik usluge dao privolu INDIGO SVIJET d.o.o., njegovi osobni podaci obrađivat će se do povlačenja privole. Ako Kupac / Korisnik usluge izjavi osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa njegovi osobni podaci ne se obrađivati u budućnosti.

 

Primatelji osobnih podataka

Zaštita privatnosti nam je važna, stoga INDIGO SVIJET d.o.o. nikada ne dijeli osobne podatke Kupaca / Korisnika usluge s trećim osobama osim u svrhe opisane u ovim Općim uvjetima zaštite osobnih podataka. O dijeljenju i prijenosu podataka INDIGO SVIJET d.o.o. uvijek će obavijestiti Kupca / Korisnika usluge.

 

Pristup osobnim podacima Kupca / Korisnika usluge ima samo dio određeni broj zaposlenika INDIGO SVIJET d.o.o., proizvođač/proizvođači kupljenog proizvoda, tehnička i dostavna služba, payment (RBA e-ToMiTreba!! payment) i dr., a kako bi se mogao sklopiti ugovor o kupoprodaji.

 

Uz navedeno, osobne informacije Kupca / Korisnika usluge INDIGO SVIJET d.o.o. može dati pouzdanim partnerima koji održavaju njegov IT sustav ili pružaju usluge u ime INDIGO SVIJET d.o.o. (npr. vanjsko računovodstvo). Ti davatelji usluga su pak dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu sa smjernicama i isključivo u svrhu koju je INDIGO SVIJET d.o.o. strogo odredio. Također INDIGO SVIJET d.o.o. obvezao je davatelje usluga koji dobiju pristup osobnim podacima da ih adekvatno zaštitite i da ih smatraju poslovnom tajnom.

 

Kada INDIGO SVIJET d.o.o. razmjenjuje osobne podatke Kupaca / Korisnika usluge s trećim osobama podaci se prenose ako je osigurana adekvatna razina zaštite u skladu s propisima koji su na snazi u Europskoj uniji.

 

U nekim slučajevima, partneri koji pružaju usluge u ime ili za INDIGO SVIJET d.o.o. mogu osobne podatke Kupca / Korisnika usluge obraditi izvan Europske unije. Ugovori koje INDIGO SVIJET d.o.o. sklapa s takvim subjektima obvezuju ih da s osobnim podacima Kupaca / Korisnika usluge postupaju s posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima koji su na snazi u Europskoj uniji. INDIGO SVIJET d.o.o. u slučaju prijenosa podataka u SAD tražit će Kupca / Korisnika usluge posebno dopuštenje.

 

Korištenje društvenih mreža i drugih alata

 

U svrhu statističkih analiza i mjerenja INDIGO SVIJET d.o.o. putem web stranice www.indigo-svijet.hr koristi se Google alatom „Google Analytics“.

 

Pružanje informacija Google Inc.
Google prikuplja informacije putem upotrebe usluge Google Analytics na web stranici www.indigo-svijet.hr. Google koristi ove informacije, uključujući IP adrese i podatke iz kolačića, u više svrha, kao što je poboljšanje usluge Google Analytics. Informacije se dijele s Googleom na anonimnoj osnovi. Da bi ste kao Kupac / Korisnik usluge saznali više o tome koje informacije Google prikuplja, kako upotrebljava te informacije i kako kontrolirati informacije poslane Googleu, pogledajte stranicu partnera Googleovih pravila o privatnosti. Možete se isključiti iz usluge Google Analytics tako da instalirate sljedeći dodatak pregledniku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Način na koji Google obrađuje osobne podatke Kupaca / Korisnika usluge.

 

Podaci koje Google prikuplja uključuju jedinstvene identifikatore, vrstu i postavke preglednika, vrstu i postavke uređaja, operativni sustav, podatke o mobilnoj mreži koje uključuju naziv operatera i telefonski broj te broj verzije aplikacije.

 

Isto tako Google prikuplja podatke o interakciji aplikacija, preglednika i uređaja s Google uslugama, uključujući IP adresu, izvješća o rušenju, aktivnost sustava te datum, vrijeme i URL preporuke za zahtjev ispitanika.

 

Te podatke Google prikuplja kada neka Googleova usluga na uređaju korisnika kontaktira Google poslužitelje, primjerice kod instaliranja aplikacije iz Trgovine Play ili kada usluga provjerava jesu li dostupna automatska ažuriranja. Ako korisnik upotrebljava Android uređaj s Googleovim aplikacijama, uređaj povremeno kontaktira Googleove poslužitelje radi davanja podataka o uređaju i povezivanja s Gooleovim uslugama. To uključuje podatke kao što su vrsta uređaja, naziv mobilnog operatera, izvješća o rušenju i aplikacije koje su instalirane.

 

Google prikuplja podatke o vašim aktivnostima na njegovim uslugama prikuplja kako bi vam na temelju njih primjerice preporučili videozapis na YouTubeu koji bi vam se mogao svidjeti. Podaci o aktivnostima koje prikuplja mogu uključivati: pojmove koje tražite, videozapise koje gledate, prikaze sadržaja i oglasa te interakciju s njima, podaci o glasovnoj i audioaktivnosti, aktivnosti kupnje, osobe s kojima komunicirate i dijelite sadržaj, aktivnosti na web-lokacijama i u aplikacijama treće strane koje upotrebljavaju njihove usluge, povijest pregledavanja u Chromeu koju je korisnik sinkronizirao sa svojim Google računom.

 

Ako usluge Googlea korisnik upotrebljava za upućivanje i primanje poziva ili slanje i primanje poruka, Google može prikupljati podatke zapisnika poziva i poruka kao što su vaš telefonski broj, telefonski broj pozivatelja, telefonski broj primatelja, brojevi na koje su pozivi preusmjereni, e-adresa pošiljatelja i primatelja, vrijeme i datum poziva i poruka, trajanje poziva, podaci o usmjeravanju i vrste i broj poziva i poruka. Korisnik na svojem Google računu može pronaći podatke o aktivnosti koje su spremljene na njegov račun i upravljati njima.

 

Podatke o vašoj lokaciji prikupljamo kada upotrebljavate naše usluge kako bismo vam ponudili značajke kao što su upute za vožnju, rezultati pretraživanja za sadržaje u vašoj blizini i oglasi na temelju vaše opće lokacije.

 

Lokaciju korisnika Google može odrediti uz različite razine preciznosti na temelju: GPS-a i drugih podataka senzora na uređaju, IP adresa, aktivnost na Googleovim uslugama, kao što su pretraživanja i mjesta koja korisnik označi kao dom ili posao, podaci o stvarima u blizini uređaja kao što su Wi-Fi pristupne točke, mobilni odašiljači i uređaji s omogućenim Bluetoothom.

 

Vrste podataka o lokaciji koje prikuplja i na koje razdoblje djelomično ovise o uređaju korisnika i postavkama računa. Na primjer, na Android uređaju možete uključiti ili isključiti lokaciju putem aplikacije Postavke. Možete uključiti i povijest lokacija ako želite izraditi privatnu kartu mjesta koja posjećujete s uređajima na kojima ste prijavljeni. A ako je uključena postavka aktivnosti na webu i u aplikacijama, pretraživanja korisnika i druge aktivnosti s Googleovih usluga, koje također mogu sadržavati podatke o lokaciji, spremaju se na Google račun korisnika.

 

U koje svrhe Google prikuplja vaše podatke

 

Vaše podatke Google može upotrebljavati kako bi osigurao ispravan rad usluga, primjerice praćenjem zastoja ili rješavanjem poteškoća koje prijavite.

 

Nadalje, Google podatke upotrebljava u analitičke i mjerne svrhe.

 

Na primjer, Google analizira podatke o vašim posjetima Google web-lokacijama te upotrebljava i podatke o oglasima s kojima ste stupili u interakciju.

 

Kada posjetite web-lokacije koje upotrebljavaju Google Analytics, Google i korisnik Google Analyticsa Google može povezati podatke o vašoj aktivnosti na toj web lokaciji s aktivnostima na drugim web-lokacijama koje upotrebljavaju Google usluge oglašavanja. Prikupljene podatke, kao što je adresa elektroničke pošte, Google upotrebljava za izravnu interakciju s vama. Na primjer, može vam poslati obavijest ako otkrije sumnjivu aktivnost, primjerice pokušaj prijave na vaš Google račun s neuobičajene lokacije Ili vas može obavijestiti o predstojećim promjenama ili poboljšanjima usluga.

 

U slučaju da vi kontaktirate Google, Google evidentira zapis o zahtjevu radi lakšeg rješavanja vaše poteškoće.

 

Google upotrebljava automatizirane sustave koji analiziraju vaš sadržaj radi pružanja prilagođenih rezultata pretraživanja, prilagođenih oglasa ili drugih značajki prilagođenih vašem načinu upotrebe naših usluga.

 

Vaše sadržaje Google analizira i radi otkrivanja zloupotrebe kao što su neželjeni, zlonamjerni ili nezakoniti sadržaj. Za prepoznavanje uzoraka u podacima Google se služi i algoritmima.

 

Na primjer, Google prevoditelj pomaže ljudima da komuniciraju na različitim jezicima tako što otkriva uobičajene jezične uzorke u frazama za koje tražite prijevod.

 

Za gore opisane svrhe Google može kombinirati prikupljene podatke sa svojih usluga i svih vaših uređaja. Ovisno o postavkama vašeg računa, vaša aktivnost na drugim web-lokacijama i u drugim aplikacijama može biti povezana s vašim osobnim podacima radi poboljšanja Googleovih usluga i oglasa koje Google prikazuje.

 

 

Meta pixel
Web stranica www.indigo-svijet.hr koristi Meta Pixel praćenja konverzija. Na ovaj način INDIGO SVIJET d.o.o. može pratiti klikove za facebook oglase i učinkovitost oglasa za potrebe statistika i istraživanja tržišta. Prikupljene podatke Facebook pohranjuje i procesira (više o politici upotrebe podatka možete pronaći na ovom linku: https://www.facebook.com/about/privacy/ ). Meta Pixel praćenje konverzija omogućuje Meta Pixel i njegovim partnerima da Kupcima / Korisnicima usluge prikazuju oglase na i izvan Facebooka. U tu svrhu, na računalu Kupca / Korisnika usluge se pohranjuje kolaćić. (Ukoliko Kupac / Korisnik usluge želi otkazati suglasnost, to može napraviti na ovom linku: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/).

 

INDIGO SVIJET d.o.o. kao voditelj obrade ne može utjecati u potpunosti na obradu podataka od strane Google-a i Mete, u sklopu korištenja navedenih društvenih mreža i alata od strane Kupca / Korisnika usluge. Potrebno je stoga da Kupci / Korisnici usluge pažljivo pročitaju dijelove ovih pravila kako bi znali na koji način Google i Meta obrađuju njihove osobne podatke.

 

INDIGO SVIJET d.o.o. koristi poslovne profile koristeći usluge Facebook-a, YouTube-a i Instagram-a te LinkedIna, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste osobne podatke Kupci / Korisnici usluge mogu pogledati na:

 

  1. FACEBOOK ONLINE: https://www.facebook.com/policy.php 

  2. YOUTUBE ONLINE: https://policies.google.com/privacy?hl=hr

  3. INSTAGRAM ONLINE: https://help.instagram.com/519522125107875

  4. LINKEDIN ONLINE: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Za pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebooka, YouTubea, Instagrama i/ili LinkedIna ili potrebe ostvarenja neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka upućuju se Kupci / Korisnici usluge kontaktirati:

 

ZA FACEBOOK:

 

META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

 

Ako niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebooka, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

ZA YOUTUBE:

 

Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Ireland

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

 

Ako niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za YouTube, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

ZA INSTAGRAM:

 

META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

 

Ako niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

 

ZA LINKEDIN:

 

LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY

Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

 

Ako niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za LinkedIn Ireland, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

Sigurnost vaših osobnih podataka

 

Predani smo poduzimanju odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera za zaštitu vaših osobnih podataka od neovlaštenog ili nezakonitog postupanja s njima i od njihovog slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Prilikom davanja vaših osobnih podataka putem naše web stranice, ove se informacije šalju putem interneta sigurno pomoću visokokvalitetnih šifriranja i spremaju na naše sigurne servere koji se nalaze u EU.

 

INDIGO SVIJET d.o.o. upozorava Kupce / Korisnike usluge da kao voditelj obrade koristi prethodno navedne alate i usluge društvenih mreža koje ne posluju na području Europske unije, a koji su treće strane koje upravljaju društvenim mrežama i mogu prenijeti podatke Kupaca / Korisnika usluge u SAD gdje se isti dijele s obavještajnim službama sukladno propisima koji su na snazi u SAD-u.

 

Marketing

 

INDIGO SVIJET d.o.o. marketinški materijal koji sadrži informacije o njegovim proizvodima i uslugama za koje bi Kupci / Korisnici usluge mogli biti zainteresirani može slati samo ako za to ima legitimni interes i/ili je Kupac / Korisnik usluge za to dao privolu. Ako je Kupac / Korisnik usluge dao privolu za primanje marketinških poruka (newsletter) on može u bilo kojem trenutku odustati od primanja istih. Ako Kupac / Korisnik usluga više ne želi da bude kontaktiran od strane INDIGO SVIJET d.o.o. u markentiške svrhe uvijek može izabrati tu opciju na kraju marketinške poruke (e-mail/newsletter) na način da klikne ˝Odjava˝ koja se nalazi u svakom newsletteru ili da pošalje e-mail na [email protected].

 

IZJAVA O SIGURNOSTI ONLINE PLAĆANJA

 

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite RBA e-ToMiTreba!! – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

RBA e-ToMiTreba!! osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u RBA e-ToMiTreba!! platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici.

 

Kartično plaćanje putem elektroničke trgovine RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., obavlja se pod najvišim standardima sigurnosti. Sigurnost internetske trgovine (pod nazivom: e-ToMiTreba!!) jamči RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. zahvaljujući primjeni tzv. 3D sigurnosnih standarda propisanih od strane Visa Internationala (Verified by Visa) i MasterCard® Worldwide (MasterCard® Secure Code). 3D Secure svjetski je sigurnosni standard koji omogućava autentifikaciju korisnika kartice. RBA e-ToMiTreba!! rješenje koristi Secure Socket Layer (SSL) protokol, kriptiranjem s 2048 bitnim ključem. Na ovaj način odgovorilo se najvećem izazovu trgovanja putem Interneta te se smanjila vjerojatnost zlouporabe kreditnih kartica.

 

RBA e-ToMiTreba!! sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

 

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost RBA e-ToMiTreba!! sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.


Hvala što koristite RBA e-ToMiTreba!!