Početna Obavijesti iz Indigo svijeta

PROGRAM OBUKE PREDAVAČA AKADEMIKA GRABOVOIA; SEMINARI I KONZULTACIJE DR. MARINE MOROZKINE

Datum objave: 16.07.2014

Oglašivač: ljubica.jelaca.renner

Poštovani sljedbenici Učenja Akademika Grabovoia,

Program Obuke Predavača Učenja Grigoria Grabovoia, osmišljen i usmjeravan od strane Autora, započeo je seminarima u Zagrebu, koji su provedeni u razdoblju izmedju 23. I 27. 06., sa velikim uspjehom. Dr. Marina Morozkina, imenovana za provodjene Programa Obuke od strane samog Autora, svojom je stručnošću, jednostavnošću i toplinom bez iznimke osvojila polaznike seminara!
Njezino 22. - godišnje prisustvo u Učenju Grigoria Grabovoia, posebice je došlo do izražaja kroz jednostavna i veoma jasna predavanja, koja su često prelazila u razmjenu iskustava i mišljenja, pri čemu je akcenat neprestano bio na kolegijalnosti akademskog nivoa.

Po završetku svakog nastavnog bloka, polaznici seminara su popunjavali obrasce predvidjene za iskustva stečena tokom i poslije predavanja. Ovi obrasci imaju višestruku svrhu, pri čemu je najvažnije utvrdjivanje stečenih pozitivnih iskustava, što permanentno dovodi do stabilne promjene individualne i kolektivne svijesti.

Trenutno je u toku sabiranje i notiranje rezultata, nastalih primjenom Učenja Grigoria Grabovoia, u svrhu čega je napravljen poseban obrazac pod imenom „Svjedočanstva“. Ova svjedočanstva bit će sastavni dio sedmog toma knjige Grigoria Grabovoia „Praksa upravljanja. Put spasenja“, koja se odnosi na Evropu.
Svi praktikanti Učenja Grigoria Grabovoia pozvani su da se uključe u kreiranje ovog djela od izuzetnog značaja za razvoj svakog pojednica i kolektiva kao cjeline. Postupak je jednostavan – za preuzimanje obrasca obratite se na svjetlo.vjecnosti@gmx.de ili ayurveda.vastu@gmx,de, popunite ga svojim iskustvima i skeniranog proslijedite na jednu od navedenih mail-adresa.

Sudionici tečaja u procesu obuke dobivaju znanja o fundamentalnim Zakonima za upravljanje događajima, koji osiguravaju vječni život i harmonični razvoj i praktično iskustvo koje je potrebno za točnu predaju Znanja Učenja Grigoria Grabovoia. Ta Znanja su neophodna svim stjecateljima licence i sljedbenicima Učenja Grigoria Grabovoia kod vođenja seminara prema tom tečaju, držanja tematskih predavanja o segmentima Učenja, provedbi praktičnih vježbi tehnologija i metoda Učenja. Jedinstvena Platforma omogućuje slušateljima tematskih tečajeva i seminara da se ubuduće aktivno mogu uključiti u usvajanje konkretnih segmenata Učenja.

Po završetku tečaja polaznici tečaja dobivaju Certifikat – svjedodžbu o odslušanom Uvodnom tečaju obrazovnog „PROGRAMA OBUKE UČENJA GRIGORIA GRABOVOIA“ i dobivaju mogućnost precizno prenositi dobivena Znanja. U slučaju provedbe organiziranih akcija (predavanja, seminara i drugih akcija masovnog karaktera) polaznici tečaja trebaju imati, u skladu sa zahtjevima zakona o licenciranju, ugovor o podlicenci s pravnom osobom, npr. „EHL Development Kft“, koji ima licencu za primjenu Učenja Grigoria Grabovoia.

Popis predavača koji su prošli seminare Obuke Učenja Grigoria Grabovoia, a odnosi se na Hrvatsku, Srbiju i Madjarsku, uskoro će biti objavljen na www.ggrig.com.

Popis predavača za Hrvatsku i Srbiju možete preuzeti na www.grabovoi.vastuveda.eu.

Svi predavači imaju mogućnost i sami učestvovati u provodjenju Obuke. Nakon provedenih seminara organiziranih prema Programu Akademika Grabovoia, polaznici seminara dužni su proći ispit kod nosioca licence EHL Development. Po uspješno obavljenoj provjeri usvojenog Znanja, polaznici dobivaju certifikate kojima potvrdjuju ovladavanje i sposobnost prenošenja preciznih Znanja Učenja Grigoria Grabovoia.

Nakon tečajeva provedenih u Madjarskoj, slijede Obuke predavača na Tajlandu (uključujući I Australiju).

Naredni seminari Obuke predavača ponovo su u planu na poručju Hrvatske I Srbije u drugoj polovini listopada o.g.

Svim zainteresiranima za Učenje Grigoria Grabovoia, koji žele usvojiti precizna (točna) Znanja, koja se odnose isključivo na djela Grigoria Grabovoia, bez koautora, preporučujemo seminare koji slijede:

- OTOK PAŠMAN – HARMONY PROGRAM 2014., 25. 07 DO 1. 08 (www.harmony.hr)

Jedinstvena prilika da Učenje Grigoria Grabovoia upoznate ili produbite u posve drugačijem ambijentu od uobičajenog!!!

- ZADAR, 2. i 3. 08. 2014, Tara Centar Zadar
- LJUBLJANA, 9. i 10. 08. 2014, Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska 154
- RIJEKA, 16. i 17. 08. 2014, adresa će biti naknadno objavljena

Prema preporuci Akademika Grabovoia ovi seminari imaju za teme Psihologiju i Biznis!
Po odslušanom seminaru polaznici dobivaju certifikat, koji im nakon provedenog seminara Obuke Predavača, daje pravo održavanja seminara sa temom za koju su dobili certifikat!

SEMINAR ZA OBUKU PREDAVAČA U LJUBLJANI ODRŽAT ĆE SE OD 11. DO 15. 08., o.g., Austria Trend hotel Ljubljana, Dunajska 154

SVI SEMINARI TRAJU OD 9 DO 16 SATI, UZ JEDNU PAUZU ZA RUČAK U TRAJANJU OD 1 SAT I DVIJE DODATNE PAUZE, KOJE SE PREMA POTREBI PROTEŽU OD 15 DO 30 MINUTA.

NA SVIM SEMINARIMA PREDAVAČICA JE MARINA V. MOROZKINA!

U VREMENU OD 21. 07. DO 24. 07. DR. MARINA MOROZKINA ODRŽAVAT ĆE U ZAGREBU INDIVIDUALNE KONZULTACIJE!
CIJENA: 260kN/SAT.
PRIJAVE NA 0955404175 ILI NA NIŽE NAVEDENE MAIL-ADRESE.


Prijave na:
svjetlo.vjecnosti@gmx.de ili
ayurveda.vastu@gmx.de
Više informacija na:
www.grabovoi.vastuveda.eu

!!!SEMINAR U LIČKOM LEŠĆU/OTOČAC IZ ORGANIZACIJSKIH RAZLOGA JE OTKAZAN!!!