Početna Podaci o korisniku Tekst uz profil

Tekst uz profil

Prilikom registracije ste ostvarili besplatno i vremenski neograničeno postavljanje teksta uz profil (500 znakova teksta) na stranici Korisnici.

Za aktivaciju cjelovitog prikaza (više od 500 znakova)  odaberite opciju "objava teksta unutar korisničkog profila..."  iz desnog padajućeg izbornika "Dodaj novu uslugu" i zatim kliknite na dugme "Aktiviraj uslugu". 
Za isticanje teksta profila na naslovnici portala (rubrika Izdvajamo)  odaberite opciju "isticanje teksta unutar profila..."  iz desnog padajućeg izbornika "Dodaj novu uslugu" i zatim kliknite na dugme "Aktiviraj uslugu".

KUPI BODOVE