Početna Korisnici

mmc.kopriva

ILICA 196
10 000
ZAGREB
Hrvatska
01/5602-563
01/5602-563
[email protected]

"Kopriva" je udruga koja se bavi razvojem ljudskih potencijala

na području kulture, umjetnosti, zdravlja, rekreacije,

edukacije i duhovnosti koje također razvija i kroz dobrotvorni rad.

Ciljevi udruge su razvoj kulturno-umjetničkih i edukativnih programa te duhovnih tehnika.

Svrha je poboljšati dostupnost socijalnih usluga, inicijativa i aktivnosti za sve uzraste

i na taj način doprinijeti zajednici i svojim sugrađanima.

Tecajevi: terapijski ples, fusion class, afro ples, dru…