Početna Korisnici

ljubica.jelaca.renner

43. Istarske divizije 5
51415
Lovran
Hrvatska
0049/851 9665385
[email protected]

- Zastupanje inozemnih firmi
- Zdravstveni management
- Obucavanje u radu sa produktima za poboljsanje kvalitete zivota
- Import produkata za poboljsanje kvalitete zivota