Početna Korisnici

dvostruka.duga.d.o.o

V. Nazora 56
40000 Čakovec
Mihovljan
Hrvatska
040-347-343
040-347-343
[email protected]

"Dvostruka duga" je nakladnička kuća posvećena izdavanju knjiga te održavanju seminara koji istražuju mogućnosti čovjekova duha i tijela, ukazuju na blizak odnos čovjeka i prirode te načine putem kojih možemo sačuvati dragocjeni planet na kojemu živimo.