Početna Članci Zdravlje i prehrana Wellness u Hrvatskoj

Wellness u Hrvatskoj

Datum objave: 11.02.2010

Wellness je relativno novi termin u Hrvatskoj i stoga za mnoge još uvijek vrlo apstraktan. Hrvatska wellness ponuda doživljava nagli razvoj wellnessa, za što ima prilično idealne uvijete, ali još uvijek nedovoljno razumijevanje cijelog koncepta wellnessa i znanje o tome koliki potencijal se skriva iza ovog pojma. Za sada je, uglavnom, wellness još uvijek promatran kao niz usluga za relaksaciju i uljepšavanje. Dokaz za to je postotak takvih usluga u hrvatskoj wellness ponudi. Međutim, wellness je daleko više od toga i zato je izuzetno bitno razumijeti što taj koncept podrazumijeva i na koliko segmenata ljudskog života može djelovati, kako može poboljšati zdravlje ljudi, te općenito podići kvalitetu života pojedinca i društva u cjelini.

Wellness je relativno novi termin u Hrvatskoj i stoga za mnoge još uvijek vrlo apstraktan. Hrvatska wellness ponuda doživljava nagli razvoj wellnessa, za što ima prilično idealne uvijete, ali još uvijek nedovoljno razumijevanje cijelog koncepta wellnessa i znanje o tome koliki potencijal se skriva iza ovog pojma. Za sada je, uglavnom, wellness još uvijek promatran kao niz usluga za relaksaciju i uljepšavanje. Dokaz za to je postotak takvih usluga u hrvatskoj wellness ponudi. Međutim, wellness je daleko više od toga i zato je izuzetno bitno razumijeti što taj koncept podrazumijeva i na koliko segmenata ljudskog života može djelovati, kako može poboljšati zdravlje ljudi, te općenito podići kvalitetu života pojedinca i društva u cjelini.

Iako je koncept wellnessa već neko vrijeme prisutan u Hrvatskoj i postoji relativno široka paleta wellness usluga, ukupna wellness ponuda još uvijek nije potpuna. Ona ne obuhvaća sve aspekte wellnessa kao integralnog koncepta kojim bi se trebalo postići cjelovito zdravlje i podići kvaliteta življenja. Wellness po svojoj definiciji obuhvaća sve aspekte ljudskog zdravlja, što znači, da moraju postojati i programi i sadržaji koji će zadovoljiti svaki segment te cjeline.

Istraživanje koje sam provela u 17 najvećih wellness centara u Hrvatskoj (koji su na popisu Hrvatske gospodarske komore – sektor za turizam) dokazuje necjelovitost ukupnog wellness koncepta u Hrvatskoj. Što apsolutno ne znači, da postojeće usluge nisu zadovoljavajuće i kvalitetne. Provedeno istraživanje jasno je pokazalo kako beauty tretmani čine definitivno najveći postotak ukupne wellness ponude (45,6 %), zatim masaže (28,8 %), dok su edukativni i holistički (3,4 %), te kineziološki programi relaksirajućeg karaktera (1,8 %) u značajnom manjku. Daleko su više zastupljeni tretmani uljepšavanja tj. sadržaji pasivne relaksacije, a postoji značajan manjak edukativnih, kinezioloških i preventivno-medicinskih programa koji čine izuzetno bitan segment filozofije wellnessa. Bez takvih programa ne može se postići potpuno zdravlje, kao niti cjelovitost wellness ponude. U gotovo svim wellness centrima postoji manjak kinezioloških programa koji su relaksirajućeg karaktera (tzv. programi za duh i tijelo), kao i edukativnih programa koji bi trebali naučiti pojedinca kako da pomogne sebi i trajno poboljša kvalitetu života u svim segmentima.

To su programi koji se odnose na upoznavanje svoga tijela, fizioloških, emocionalnih i mentalnih procesa, komunikacije sa sobom i okolinom, učenje tehnika kojima postižemo opuštenost tijela i uma, koncentraciju i usmjerenost, tehnika kojima pokušavamo razumijeti sebe i smisao naših akcija, te učimo kako ih preusmjeriti u željenom smjeru. Programi koji su sličnog karaktera, a provode se u nekim od wellness centara u Hrvatskoj jesu: yoga, thai chi, relaksacija, i nekoliko antistres programa, što definitivno nije dovoljno, niti zadovoljavajuće.

Zašto je važno kvalitativno i kvantitativno upotpuniti wellness ponudu u Hrvatskoj?
Wellness filozofija je puno više od ugodnih, opuštajućih tretmana, sauna, te aromatičnih preparata i mirisnih svjećica koji, za sada, čine glavninu ponude wellness centara u Hrvatskoj. Wellness je zapravo novi koncept pristupa životu, koji podrazumijeva niz sadržaja, programa i proizvoda koji se koriste kako bi se unaprijedilo zdravlje i kvaliteta života. Karakteristika tog novog životnog stila također podrazumijeva, aktivno sudjelovanje pojedinca u građenju vlastitog zdravlja i zadovoljstva u životu.

Definicija wellnessa koju je 1950. postavio “otac wellnessa” dr. Halbert Dunn (prvi direktor Nacionalnog ureda za zdravstvenu statistiku) koji wellness definira kao: “Integriranu metodu funkcioniranja koja je orijentirana k maksimalnom razvoju potencijala koje je pojedinac sposoban ostvariti, unutar okoline u kojoj živi i djeluje.”

Uočavamo koliko je wellness sveobuhvatan koncept, prema tome, njegov cilj se definitivno ne može postići samo tretmanima ljepote i opuštanja. To su svakako faktori koji utječu na to kako se osjećamo, ali mi ipak želimo osjećati trajno zadovoljstvo sobom, čak i kada nismo u mogućnosti koristiti slične sadržaje. Za realizaciju tog cilja potrebno je obogatiti wellnes ponudu, dodatnim programima. Takva vrsta programa zahtijeva od pojedinca aktivno sudjelovanje, svjesnost i učenje. Problem današnjeg čovjeka jest, što još uvijek očekuje od drugih da se pobrinu za njegovo zdravlje i sreću (liječnika, estetskih kirurga, iscjelitelja, čarobnih pilula za mršavljenje i otklanjanje bolova, krema i preparata za pomlađivanje te svih ostalih proizvoda koji će nas učiniti “savršenima i sretnima”, a mi samo moramo izvaditi novac iz džepa). Kao da ne želimo progledati i shvatiti da moramo promijeniti sebe i svoje životne navike, kako bi došlo do kvalitene promjene u našem životu. Za vlastito zdravlje i sreću ipak smo najodgovorniji mi sami i uz pomoć “izvana” (stručnjake, proizvode i sl.) moramo uložiti i vlastiti trud. Dakle, ono što je potrebno, jest naučiti kako pomoći sebi, kako postići svjesnost, balans i pravilne navike života, a to podrazumijeva da smo aktivno uključeni na mentalnoj, emocionalnoj, fizičkoj i duhovnoj razini. To je najzahtijevniji put ali i jedini koji će dugoročno omogućiti da se dobro osjećamo u vlastitoj koži, da budemo u miru sa sobom i zaista uživamo u životu.

Ljudi koji idu na odmor i koriste wellness sadržaje žele se dobro osjećati i to uglavnom na odmoru i uspijevaju. To je vrijeme kada smo slobodni, radimo ono što želimo, a ne ono što moramo, uglavnom ne dolazimo u konflikte i nismo pod stresom, jer sami biramo što želimo činiti iz trenutka u trenutak. Međutim, u radnoj svakodnevnici to je drugačije. Ograničeni smo na najrazličitije načine, to nas frustrira, dovodi do stresa te nadalje do raznih psihosomatskih poremećaja i bolesti. Glavni problem je konstantna tenzija, odnosno fizička, mentalna i emocionalna napetost, koja nastaje zbog stalnog sukoba između nas i okoline (npr. onoga što želimo i što moramo raditi ili kad ne možemo obaviti sve što želimo/moramo u ograničenom vremenu i sl.). Zbog toga se često prilagođavamo na načine koji su protivni našim uvjerenjima i tako polako gubimo sebe, što opet stvara napetost i nezadovoljstvo na psihičkom nivou, a kasnije se manifestira i na fizičkom.

The American Medical Association izvještava kako je 80% bolesti povezano sa stresom. Stres je uzrok velikom broju fizičkih i psihičkih poremećaja, a većinu (prema: The American Institute of Stress) čine najučestalije bolesti i uzroci smrti današnjice, a nazivaju se još i «managerskim bolestima». Zbog toga je u današnje vrijeme sve veća potreba za odmorom i relaksacijom, te se pojavljuje sve više programa i načina relaksacije koje ublažavaju napetost i stres, dozvoljavaju organizmu da se oporavi, te čovjeku da ponovo osjeti sebe i svoje istinske potrebe, stavove, želje i sve ono čemu uistinu teži. Konačno, i wellness se pojavljuje kao odraz te potrebe.

U wellness ponudi mnogih evropskih kao i drugih zemalja postoji niz različitih kinezioloških programa za tijelo i duh, raznih duhovnih tehnika, mnoštvo medicinskih i dijagnostičkih usluga, kao i različitih edukativnih programa koji nas uče kako se boriti sa stresom, kako uspješno komunicirati, kako se zdravije hraniti, misliti i osjećati, kako otkriti svoje potencijale, te se riješiti svega što nas blokira da harmonično djelujemo unutar okoline u kojoj živimo. To su programi vođeni od stručnih ljudi s naglaskom na individualni pristup ili rad u manjim grupama. Osnovni principi ovakvih wellness programa jesu; razvijanje svijesnosti o našim psihosomatskim reakcijama, učenje kako se mentalno i fizički relaksirati, kako integrirati fizički i psihički aspekt našeg bića, kako pravilno disati, kako osjetiti vlastito tijelo i njegove granice, kako izoštriti čula koja nam pomažu da osjetimo kada počinjemo narušavati prirodni balans organizma itd. S obzirom da je u današnje vrijeme tempo života vrlo ubrzan, mnogo toga radimo automatski i polusvjesno, jednostavno jurimo kroz vrijeme i ne osjećamo što se sa nama zapravo događa. Zbog toga sve slabije osjećamo sebe i ne prepoznajemo naše istinske potrebe, sve do trenutka kad nas nešto na silu ne zaustavi i “kaže” da smo zanemarili neku našu prirodnu potrebu ili da u nečemu krivo postupamo. Nažalost, ti glasnici su uglavnom negativni, a pojavljuju se u obliku bolova u leđima, glavobolja, visokog tlaka, infarkta i mnogih drugih neugoda. Upravo wellness programi i sadržaji izvanredan su način da naučimo kako održati životni balans.

Kineziološki programi koji su opuštajućeg karaktera a usmjereni su na psihofizičko zdravlje, te bi mogli obogatiti hrvatsku wellness ponudu jesu, sljedeći: RELAX YOGA, DYNAMIC YOGA, STRECH&RELAX, WALKING YOGA, ANTISTRES WORKAOUT, PILATES YOGA, MEDICINSKA YOGA, THAI CHI, YOGA U TERMALNIM VODAMA, MEDITACIJE, VJEŽBE DISANJA i još čitav niz sličnih programa. Karakteristika ovakvog tipa wellness programa jest sinergija djelovanja fizičkog, emocionalnog i mentalnog aspekta svakog pojedinca. Svjesno nastojimo povezati tijelo i duh čime učimo biti prisutni u sadašnjem trenutku. Ne dopuštamo da tijelo radi automatski, a um boravi negdje drugdje i zabavlja se mislima i planovima o budućnosti i prošlosti. Nadalje, kod ovih programa naglašena je individualnost izvođenja, svjesnost, opuštenost, osjećanje vlastitih mogućnosti i granica što dovodi do boljeg razumijevanja sebe. Izuzetno bitan faktor jest također učenje svjesne relaksacije, kako na fizičkom tako i na psihičkom nivou. Učenje reakcije opuštanja omogućava da osoba nauči biti opuštena i u stresnim situacijama, što je izuzetno dobar način za očuvanje zdravlja i borbu protiv stresa.

Konačno, jasno je da postoje razni wellness tretmani, programi, usluge, proizvodi i sl. koji bi nam trebali poboljšati zdravlje i učiniti nas ljepšima ili sretnijima, no jedino mi sami možemo zaista prepoznati što je to što nas istinski čini sretnima. Možete imati novaca za najskuplje wellness tretmane, a opet ne postići potpuno zdravlje, unutarnji mir i zadovoljstvo. Dakle, osim wellnessa tijela izuzetno je bitno posvetiti se i wellnessu duha, jer jedino postizanjem unutarnje ljepote i mira postižemo istinsko zdravlje, sreću i harmoniju života!

Autorica: Iva Solarević