Slavljenje tišine

Datum objave: 16.02.2010

Stranica znanja 71 Bangalore

16. listopad 1996. Indija


Onaj koji ti je dao sve, također ti je dao slobodu. Poštuj slobodu i dobro upotrijebi sve stvari koje su ti dane.

Tvoje sankalpe (namjere) i želje odvajaju te od Boga.

Sve ih ponudi Božanskome. Tada si ti božanski…ti si Bog…ti si slobodan, ništa ti ne nedostaje.

Tvoj um ne pripada tebi. Nemoj ga kriviti. Neka ga prigrli Veliko Ja.

Napor je ključ u relativnom; nenapor je ključ za Apsolutno.

Sri Sri Ravi Shankar
Umijeće življenja - Art of living foundation