Priča o tri sita

Datum objave: 10.02.2010

Jedan čovjek je došao mudracu i rekao:


„Čuj imam ti reći nešto važno o tvomu prijatelju.


„Čekaj“, odgovorio je mudrac, „da li si sve što mi želiš reći o mom prijatelju propustio kroz tri sita?“


„Koja tri sita?“ pitao je čovjek


„Prvo sito je sito istine. Da li si uvjeren da je sve to što mi želiš ispričati istinito?“


„Ne baš sasvim“, rekao je čovjek „čuo sam to od drugih.“


„Ali sigurno si to onda propustio kroz drugo sito?“ nastavio je dalje mudrac, „Naime, kroz sito dobra.“

Čovjek je pocrvenio.

„Moram priznati da nisam upotrijebio ni drugo sito.“


„Jesi li onda mislio na treće sito i jesi se zapitao da li je korisno to što ćeš mi ispričati o prijatelju?“


„Korisno?“ pitao je čovjek, „Ne, zapravo nije korisno.“


„Pa onda“ rekao je mudrac, „ako tvoje riječi nisu istinite, dobre niti korisne bolje je da ih ni ne govoriš. Ubuduće, uvijek koristi tri sita. Samo tako možeš dokučiti snagu riječi i tajnu tišine.“

Svaki pokušaj da se u svakodnevnom životu svjesno primijene ta tri sita može nam pomoći da doživimo samoodržavajuće snage ovoga svijeta u njihovu zahvatu na naše ja.


Čovjek koji tu vezanost dovoljno dugo osjeća kao bol jednom će biti spreman odreći se moći riječi, da bi na taj način u nutrini svoga bića išao ususret tajni i blagoslovu tišine.


Izvor:
Lectorium Rosicrucianum
http://www.lectoriumrosicrucianum.hr