Odbaci svoje namjere

Datum objave: 16.02.2010

Čvrsta tendencija da nastavimo činiti nešto, bilo to važno ili nevažno, postaje smetnja meditaciji.

«Činjenje» isprva počinje sa namjerom i onda prelazi u akciju. Premda namjera izvire iz Jastva, kada postane činjenje ne dopušta ti da se umiriš. Sve namjere, dobre ili loše, trivijalne ili važne, moraju biti odbačene kako bi se desila meditacija.

Vijay: Ali nije li i odbacivanje svih namjera također namjera?

Čvrsta tendencija da nastavimo činiti nešto, bilo to važno ili nevažno, postaje smetnja meditaciji.

«Činjenje» isprva počinje sa namjerom i onda prelazi u akciju. Premda namjera izvire iz Jastva, kada postane činjenje ne dopušta ti da se umiriš. Sve namjere, dobre ili loše, trivijalne ili važne, moraju biti odbačene kako bi se desila meditacija.

Vijay: Ali nije li i odbacivanje svih namjera također namjera?

Sri Sri: Da, ali ta namjera je posljednja i nužna. Odbacivanje namjera nije činjenje. Sama namjera da ih se odbaci služi svrsi. Odbacivanje svih namjera, makar samo na trenutak, dovodi te u doticaj sa tvojim Sebstvom i u tom trenu se dešava meditacija.

Kada sjedneš za meditaciju, moraš pustiti da svijet bude takav kakav jest. Ponavljanje meditacije služi za privikavanje tvoga sustava da zaustavi i počne aktivnost po volji. Sposobnost da to svjesno činimo je vrlo dragocjena vještina.

Stranica znanja 328
Bangalore Ashram, 29. listopad 2001. , Indija

Sri Sri Ravi Shankar
Umijeće življenja - Art of living foundation