Akcija i reakcija

Datum objave: 16.02.2010

Stranica znanja 263
27. srpanj 2000.
Njemačka akademija


Akcija proizlazi iz svjesne namjere. Reakcija proizlazi iz impulzivnosti. Impulzivnost stvara karmički niz. I reakcija i ne-akcija stvaraju karmu, dok svjesna akcija transcendira karmu. Premda svjesna akcija ne stvara novu karmu, ne-akcija može to učiniti. Na primjer, vojnik za vrijeme rata i policajac koji koristi suzavac ne stvaraju karmu, ali liječnik koji ne daje lijek pacijentu u nevolji, navlači na sebe karmu.


Uz znanje i devociju transcendiraj svu karmu i budi slobodan.

Sri Sri Ravi Shankar
Umijeće življenja - Art of living foundation