Duhovne terapije

Datum objave: 24.03.2011

Kako tijelo i um nisu zasebni, jedno ne možemo liječiti bez drugog ili drugim riječima rečeno: tijelo je moguće liječiti putem uma a um može biti iscijeljen putem tijela holističkim terapijama koje naglašavaju važnost emocija.
Mnoge tradicionalne filozofije i tradicionalni terapijski sustavi razvili su pristupe/teorije i metode za prevenciju i liječenje bolesti - koje možemo nazvati holističkim, jer su u svojim teorijama promatrale ljudski organizam kao jedinstvo tijela i duha.
Budući da su istočne filozofske i religijske tradicije i spoznaje, uvijek bile sklone shvaćati duh i tijelo kao jedinstvo, ne čudi, da se na istoku razvio priličan broj postupaka, za pristup svijesti sa tjelesne razine.


Najpoznatiji istočni tradicionalni pristupi zdravlju i njihove terapijske metode su Tradicionalna kineska medicina - akupunktura, tui na masaža, akupresura, moksibustija, cuping terapija, ayurveda, yoga....i mnoge druge. Umjesto koncepta energije koje su te teorije koristile, danas je moguće konceptom emocije opisati teoriju koja efikasnost tih terapija tumači kao nastojanje za pravilan protok ili razinu peptida u stanicama i živčanim čvorovima/ ganglijima ili propriceptorima lociranim u blizini zglobova.
Holističke fizikalne metode - masaže/dodir, su dobar način i put do uma i često mogu biti efikasnije ili čak zamijeniti terapiju razgovorom i lijekovima - "tjelesna psihoterapija".


Kako duhovnost mnogi poistovjećuju sa religioznošću, možemo naići na mnoga nerazumjevanja, razilaženja i neprihvaćanja tehnika i metoda koje pomažu duhovnom zdravlju , ako ne prihvatimo da je mnogo puteva koji vode prema duhu, i da ne proturiječe našoj vjeri.
Holističke tehnike meditacije, disanja, poučavanja, hipnoze i vizualizacije utječu putem nesvjesnog dijela uma na promjene, tj. mjenjaju stanja naše svjesnosti - provociraju dominaciju nesvjesnih obrazaca i preuokviravaju naša svjesna stanja u spoznaje i uvide koja nam mjenjaju obrasce ponašanja, navike, stavove i reakcije u smjeru sinkroniciteta i potrebe za povezanosti i sinergijom. Holističke terapije su stoga učinkovit i potpuno neškodljiv način i prevencija bolesti ili jačanje zdravlja.


Sve navedene i mnoge nenavedene teorije, metode i tehnike do sada nazivane alternativnim, danas se sve češće primjenjuju kao komplementarni pristupi zdravlju i bolesti, a postoje naznake da će se u bliskoj budućnosti zvati INTEGRALIM PRISTUPIMA, što znači da bi se u potunosti integrirale u suvremene znanstveno priznate i djelotvorne pristupe.


Autor: Jelica Popić,dr.med., psihoterapeut, ravnateljica Učilišta Lovran – Spa Wellness Akademije
Izvor: www.wellness.hr