Početna Članci Razno Supramentalizacija Zemlje i novi ljudski Species

Supramentalizacija Zemlje i novi ljudski Species

Datum objave: 10.02.2010

Vrhunski smisao zemaljskog bivstvovanja i utjelovljenja ljudske vrste na planetu Zemlji je ozbiljenje božanskog života na Zemlji. Kozmičko bivstvovanje ima božanski telos u spiritualizaciji svakog modusa bivstvovanja do one mjere koja je dana u kozmičkom Zakonu Reda i Ljubavi. Ništa se ne događa izvan i mimo tog Zakona.

Vrhunski smisao zemaljskog bivstvovanja i utjelovljenja ljudske vrste na planetu Zemlji je ozbiljenje božanskog života na Zemlji. Kozmičko bivstvovanje ima božanski telos u spiritualizaciji svakog modusa bivstvovanja do one mjere koja je dana u kozmičkom Zakonu Reda i Ljubavi. Ništa se ne događa izvan i mimo tog Zakona. Tako i sva zakonomjernost zemaljske evolucije koja je in nuce spiritualna evolucija/involucija i priprema božanskog života na Zemlji. Kroz vrstu zvanu čovjek ozbiljuje se najviša sinteza materije, života, svijesti i duha. Postojeća vrsta samo je prijelaz prema novom spiritualnom speciaesu koji će inkarnirati dimenziju božanskog na Zemlji. To je istinska, još zakrivena, budućnost Zemlje i ljudske vrste. Na današnjem stupnju spiritualne evolucije/involucije počinje jačati usmjereno potencirano djelovanje Snage i Milosti Božje. To se očituje dijelom i kroz događanja mjerena zemaljskom kronologijom.

Treće tisućljeće u koje ulazimo označiti će prve začetke procesa supramentalizacije Zemlje i ljudskog speciesa. Involucija božanskih energija Ljubavi i Svjetlosti u zemaljsku dimenziju poprima značajke početaka metamorfoze zemaljskog u ono božansko. Da bi božanske energije mogle nesmetano i u punoj snazi preobražavati ono zemaljsko i samog čovjeka, potrebne su promjene/prilagodbe u naravi postojećeg speciesa. Te su promjene već inicijalno na djelu. Duhovno-kulturološki tome potpomažu i procesi planetarne polilogizacije i “yogizacije” Zemlje i čovjeka. Dolazi vrijeme/doba velikog prijelaza ljudskosti u supramentalno čovječanstvo, dolazak/Advent supramentalnog čovjeka. Sve ono što se događa na Zemlji nosi Znak te najviše Svetosti. Po hindu kronologiji to je kraj Kali yuge i začetak Sat yuge; po kršćanskoj kronologiji to je vrijeme Adventa/Velikog Suda.

Sve temeljne značajke duhovnosti trećeg tisućljeća (polilogizacija, ekumenizacija, guruizacija itd.) samo su vanjski pokazatelji djelovanja početaka supramentalizacije Zemlje i postojećeg speciesa. Postojeći čovjek, ta kruna dosadašnje zemaljske evolucije, samo je prolazna/prijelazna konstelacija međudjelovanja kozmičkog i zemaljskog, božanskog i materijalnog. Kao evolutivni vrh zemaljskog Života on dalje evoluira/metanoizira spram božanskog. To je kozmički zakon divinizacije.

Nije nam dano da znamo o daljnjim stupnjevima kozmizacije. Dani su nam samo obrisi, vizija i slutnja supramentalizacije. Svaki viši stupanj teralne evolucije značio je više duhovnosti u materiji pokazatelj čega je bio i viši stpanj svjesnosti. Fizički to se manifestiralo kao kompleksifikacija organa svijesti i daljna kefalizacija. Postojeći stupanj mentalne dimenzije znači kraj biološke evolucije i početak metabiološke. Materija je dovoljno suptilizirana i psihizirana, preobražena onim duhovnim, te mogu početi djelovati spiritualni božanski agensi transmutacije. Zemaljski život u onom materijalnom doveden je do savršenstva i sada dolazi prijelaz u spiritualizaciju žive materije. Postojeći dovršeni speciaes pod djelovanjem božanskih energija razvija se prema višem stupnju kozmičke evolucije. Vrsta se spiritualizira, sve više ulazi u predvorje kozmičkog Sklada, Harmonije i Jedinstva.

Kozmički Zakon Ljubavi izgrađuje planetarnu svijest i mijenja unutarnju strukturu funkcioniranja ljudskosti u modusu tijela i uma. Onaj dio postojećeg speciesa koji ostaje nepromijenjen, pada u mrak Materije i barbarstva i opire se promjeni. Stoga će u ovom tisućljeću biti još mnogo zla, nasilja, barbarstva kao i prirodnih i društvenih katastrofa. To će biti pokazatelj preživljavanja ali i dokončavanja postojećeg specieasa.

Supramentalizacija ne podliježe zemaljskoj kronologiji niti mjerilima djelovanja evolucije u prošlosti Zemlje i Čovjeka. Ono što je u zemaljskoj svijesti bila tek rijetkost sakralnog života pojedinaca sada postaje temeljna odlika supramentalnog speciesa kao duhovnog bića. On može egzistirati samo in modo diviniziranosti kao biće ljubavi. Da li će na daljnim stupnjevima doći i do promjene DNK-a i fizičkog izgleda, ustvari je nebitno u odnosu na ono krucijalno. Promjena je duhovna mutacija a manifestira se u fizičkoj, vitalnoj, psihičkoj i umnoj dimenziji.

Kao što je djelovanje praničke energije temelj života na zemlji, tako je i djelovanje božanskih energija Ljubavi temelj spiritualne evolucije u višu vrstu. Neadekvatno je govoriti o “nadčovjeku” ili “novom čovjeku”, to je samo proizvod naših mentalnih konstrukcija. Supramentalni species je oživotvorenje svih ideala svetosti osmišljavanih u duhovnim i religijskim tradicijama prošlosti. On je rezultanta djelovanja duhovno najboljeg u povijesti Zemlje i kao dar Milosti Božje. To je više nego spiritualna “selekcija” određeno pročišćenje i sublimacija zemaljske duhovnosti kao sve više kozmičke duhovnosti.

U vremenu koje dolazi nepoznati su nam predstupnjevi i modusi supramentalizacije. Supramentalni species kao novum korijeniti je preobražaj homo sapiensa. Ono božansko duhovno će preko nervnog sustava i aktiviranja cjelokupnosti mozgovnog potencijala djelovati na spiritualizaciju korporalnosi i vitaliteta do same celularne dimenzije/baze života. Biti će to praćeno suptilizacijom/profinjenjem svih vidova života i novim supramentalnim socijabilitetom. Zemaljska kronologija i postojeći um to ne mogu pratiti niti mentalizirati/konceptualizirati postojećim funkcioniranjem spoznajnog aparata. Mentalni su konstrukti nedostatni. Jedna viša dimenzija od uma počinje preobražavati sam um a preko njega i tijelo. Za nas to je istinski homo absconditus, jedna velika “siva pjega” zemaljske gnoseologije. Najmoćnija kozmička energija, energija Božje Ljubavi koja je i dosada održavala u evoluciji Život na Zemlji, sada će potpuno i neometeno preobražavati ljudsku vrstu. Snaga te energije neće ničim biti ometana niti će postojati po ono zemaljsko opasnost od aktiviranja pune snage Božje Svjetlosti, Topline, Zvuka. Tijelo će i na celularnoj ravni početi vibrirati usklađeno s kozmičkim vibracijama. Um će postati “bazen/skladište” kozmičke Svjetlosti. Korporalnost će sve više biti emanacija Svjetlosti a sve manje materijalni produkt inertne, tamastične prirode. Usklađivanje vlastitih energija s božanskim energijama biti će u srži procesualnosti ljudske divinizacije kao kozmizacije.

Fizički se to može imenovati kefaloevolucijom kao središtem svih supramentalnih procesa na Zemlji. Ali materija će se opirati. Tek slijedi najveća gigantomahija i gigantopolemos Duha i Materije kakvog u povijesti ljudske vrste još nije bilo. Bez uvažavanja toga nedopustivo je govoriti o pretpostavkama božanskog života na Zemlji. Zemaljsko bivstvovanje “predestinirano” je da bude Tron Božji a prvi korak u tome je stasanje supramentalnog speciesa.

Postojeći um može anticipirati tek najmanji isječak budućeg stupnja evolucije/involucije. Velika je snaga Materije koja se opire Duhu. Natura naturans krije mnoge zamke i neizvjesnosti. Sve to već postojeću vrstu čeka u bližoj i daljnoj budućnosti. Samo Vjerom, Nadom i Snagom Božjom u divinizaciji, postojeći čovjek može sebe ozbiljiti u onom Meta-ljudskom. Bog je uvijek s čovjekom a sada ponajviše kada postojeća vrsta mora evoluirati u ono više ili će izčeznuti s Pozornice Kozmičkog Života.

Put k Bogu s novim Speciesom postaje “energetsko” zajedništvo istinskog života s Bogom.

Taj je život moguć spiritualno samo kroz sakralizaciju Zemlje i spiritualizaciju Materije. Božanski život na Zemlji istinska je budućnost vrste koja je došla s evolucijom i s njom mora i izčeznuti u svom poznatom liku. Slijedi preobražaj u božanski lik nove vrste. To je najviši izraz Ljubavi Božje spram bića koje će Milošću Neba obogotvoriti Majku Zemlju i nebeski život ozbiljiti u zemaljskoj dimenziji.

Autor: Dr. sc. Jadran Zalokar