Početna Korisnici

Alternativni centar Sribebica

Siječanjska 17
10000
Zagreb

00385911708085
sribebica@gmail.com

Dobro došli u naš centar!

Alternativni centar Sribebica je osmišljen kao mjesto u kojem svatko ima priliku vidjeti koliki potencijal ima i gdje da ga usmjeri kako bi ostvario svrhovit život .

• Misao vodilja i svrha osnivanja centra je da članove i druge pojedince potiče na otkrivanje vlastitog duhovnog potencijala kroz radionice, predavanja, individualna i grupna savjetovanja, te kvalitetne sadržaje vezane uz promicanje zdravih i kvalitetnih stilova života.
• Ciljevi Centra su podrška član…